Priznanje Užicu za kreativnost u razvoju pristupačnosti (video)

UŽICE-Grad Užice dobio je priznanje za kreativnost u razvoju pristupačnosti  za 2016. po osnovu Javnog poziva za dodelu nagrada za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti na svojoj teritoriji u prošloj godini  koji su raspisali Zaštitnik građana u saradnji sa  Stalnom  konferencijom  gradova i opština,

Timom  za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva Vlade Republike Srbije. Zajedno sa Užicem, ovo priznanje dobili su i: Bujanovac (za entuzijazam u razvoju pristupačnosti), Novi Pazar ( za intstitucionalnu podršku socijalnom modelu invaliditeta), Svilajnac i Kruševac (za entuzijazam u razvoju pristupačnosti)

Na ovom konkursu glavnu nagradu dobili su: Kragujevac – za svebuhvatno delovanje na razvoju pristupačnosti i socijalno uključivanje osoba sa invaliditetom, Pirot- za uključivanje krajnjih korisnika u proces donošenja odluka o adekvatnom rešenju za problem pristupačnosti i Niš, za stratešo promišljanje u razvoju pristupačnosti.  Četrnaest opština i gradova je pohvaljeno za doprinos razvoju svih oblika pristupačnosti.

Na osnovu uvida u predloge, ali i terenski rad komisije i uvid u objekte predložene za nagrade, stručni tim  sastavljen  od predstavanika inicijatora konkursa i kroz razgovor sa predstavnicima lokalne samouprave doneo je Odluku o dobitnicima priznanja, a ista će biti uručena na posebnoj svečanosti 21. aprila u Beogradu.

Grad Užice je prošle godine bio u toku procesa realizacije dva lifta: na Gradskoj plaži, i u OŠ „Miodrag Matić“ kojima je na ova dva lokaliteta rešen fizički problem pristupačnosti za osobe sa invaliditetom.

Pasaž

You may also like...