Priključak za gas 490 evra

UŽICE-Od 1. aprila počela je  nova akcija za priključenje domaćinstava na užičku gasovodnu mrežu po duplo jeftinijoj ceni od 490 evra i trajaće do kraja godine,odlučeno je na Skupštini akcionara  Užice gasa .

Po rečima direktora Užice gasa Milana  Sekulića  i ova akcija se sprovodi sa ciljem smanjenja aerozagađenosti na području grada u zimskom periodu.

„I ovu duplo nižu cenu priključka individualni korisnici mogu platiti na 36 jednakih  rata po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate.  Ukoliko potpisnik Ugovora o izgradnji kućnog gasnog priključka,  ne počne  da koristi gas dok traje akcija, gubi pravo na  olakšice koje su predviđene u akciji i nastaviće da plaća priključnu taksu od 980 evra, bez PDV-a.Korisnici stanova u zgradama za kolektivno stanovanje gde svaki stan ima nezavisan priključak, uz Ugovor sa investitorom mogu, takođe, mogu koristiti olakšice akcije pod istim uslovima kao i individualni korisnici“,kaže Sekulić.

Sekulić ističe da je u toku konkurs Gradske uprave za sufinansiranje mera energetske efikasnosti za porodične kuće u gradu kojim se, između ostalog, sufinansira i nabavka kotlova za gas.

„Konkurs je u toku i ima  ograničen rok prijavljivanja, pa je  veliki broj građana dolazio kod nas i tražio da dobije tehničke uslove priključenja na gasovodnu mrežu i da uđe u akciju snižene cene gasnog priključka. Zato smo se i odlučili da ranije krenemo sa akcijom, a istovremeno, i da drugi građani koji neće učestvovati na pomenutom konkursu, ali žele da uvedu gas kao energent, sprovedu gasifikaciju svog domaćinstva što pre“,kaže Sekulić.

Po Sekulićevim rečima u toku  su radovi  na izgradnji i proširenju gasovodne mreže ,a plan je  da se ove godine uradi još 8.200 metara gasovodne mreže.Na mrežu je trenutno priključeno 614 individualnih  i 65 pravnih lica.U okviru Gradske toplane samo dve kotlarnice ne koriste gas u grejnoj sezoni.

 

You may also like...