Priboj nije dao saglasnost za izgradnju transfer stanice na Banjici

PRIBOJ – Veće opštine Priboj odbilo je da da saglasnosti za izgradnju transfer stanice, na zahtev koji je uputila Regionalna sanitarna deponija Banjica, navodi se na sajtu te opštine.

Obzirom da opština Nova Varoš ne može da obezbedi lokaciju za transfer stanicu sa reciklažnim dvorištem, a u svrhu regulisanja problema upravljanja otpadom, rukovodstvo preduzeća posredstvom nadležne komisije predložilo je da se da saglasnost za pristupanje izgradnji transfer stanice na lokaciji deponije Banjica, kao privremenog montažnog objekta.

Imajući u vidu činjenicu da problem otpada iziskuje dugoročno rešenje i da se opština Priboj za takva rešenja i zalaže, pribojsko Veće je odbilo davanje saglasnosti na ovakav predlog, navodi se na sajtu.

You may also like...