Priboj domaćin 40.Sabora lekara

PRIBOJ- Jubilarni 40. Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore održaće se u Priboju 18. i 19. oktobra, u organizaciji Doma zdravlja i Bolnice Priboj, a pod pokroviteljstvom Ministarstva zdravlja Republike Srbije i opštine Priboj, saopšteno je na sajtu opštine.

Teme ovogodišnjeg Sabora su Zdravstvena zaštita majke i deteta, Prevencija, dijagnostika i terapija hroničnih nezaraznih bolesti, kao i Rehabilitacioni tretman bolesnika – značaj, savremene metode i tehnike, kao i slobodne teme po izboru učesnika Sabora.

Organizator je ovogodišnji Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore akreditovao kod Lekarske komore Srbije, kao Nacionalni simpozijum sa međunarodnim učešćem.

Jubilarni 40. Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore održaće se u hotelu „Lim“, a pored prezentacije brojnih stručnih radova, uz neskrivenu želju za napredovanjem u medicinskim zananjima, držeći korak sa najsavremenijim tokovima moderne medicine, za učesnike Sabora planirano je i druženje, kao i obilazak prirodnih i kulturno-istorijskih znamenitosti Priboja poput Pribojske Banje, manastira Sv.Nikola i njegove riznice ili renoviranog Rehabilitacionog centra.

Prvi Sabor lekara jugozapadne Srbije i severne Crne Gore održan je juna 1971. godine u Bijelom Polju, a od tada se naizmenično održava u tri grada Srbije – Priboju, Novoj Varoši i Prijepolju, i u tri grada Crne Gore – Bijepom Polju, Pljevljima i Ivangradu, kasnije Beranama, gde je održan i prošlogodišnji Sabor.

You may also like...