Pri kraju geološka istraživanja za tunel ispod Kadinjače ,početak gradnje 2020.

BAJINA BAŠTA – Geološka istraživanja koja prethode izgradnji tunela ispod prevoja Kadinjača su pri kraju, a po rečima Ivana Markovića, koordinatora ovog projekta ispred opštine Bajina Bašta, očekuje se da će biti završena do kraja ovog meseca.

„U toku je i priprema dokumentacije za izradu idejnog projekta tunela, a tenderskom dokumentacijom je definisano da projekat mora biti završen do juna, kada bi trebalo da bude završen i plan detaljne regulacije“, kaže Marković, a prenose lokalni mediji.

On dodaje da se nada da će 2020. godine krenuti i izgradnja ovog tunela.

„U toku ove godine predajemo revizionoj komisiji idejni projekat sa geološkim istraživanjima, a nakon toga ćemo utvrditi javni interes na osnovu ovog projekta i plana detaljne regulacije i pokrenuti postupak eksproprijacije“, kaže Marković.

Očekuje se da će to do polovine 2019. godine biti gotovo i da će tada biti definisana trasa sa rešenim imovinskim odnosima, te da će se ući u pregovore sa potencijalnim investitorima.

E kapija

You may also like...