Preporuke Svetske zdravstvene organizacije

SRBIJA – Svetska zdravstvena organizacija (SZO) objavila je preporuke za očuvanje mentalnog zdravlja za vreme pandemije i ističe da ljude ne treba označavati kao „Kovid-19 slučajeve“, „žrtve“, „Kovid-19 porodice“ ili „zaražene“.

To su „ljudi koji imaju Kovid-19“, „ljudi koji se leče od Kovida- 19“, „ljudi koji se oporavljaju od Kovida-19“ i koji će po izlečenju od ovog virusa nastaviti da rade, žive porodičnim životom i budu sa svojim voljenima, navodi SZO u saopštenju.

SZO podseća da krizno doba u kojem trenutn živimo stvara stres kod stanovništvai upozorava na važnost očuvanja mentalnog zdravlja za funkcionisanje čitavog društva.

„Kovid-19 pogađa i pogađaće ljude iz raznih zemalja, na različitim geografskim lokacijama. Ne povezujte ga ni sa jednom nacionalnom ili etničkom pripadnošću“, stoji u preporukama.

Potrebno je da imamo saosećanje sa pogođenima, u našoj i u bilo kojoj drugoj zemlji.

„Ljudi koji su pogođeni Kovidom-19 nisu učinili ništa loše i zaslužuju našu podršku, saosećanje i ljubaznost“, kaže SZO.

Kako ljudi ne bi bili stigmatizovani, važno je da njihov identitet ne bude definisan Kovidom-19.

Stanovništvu SZO savetuje da smanji gledanje, čitanje ili slušanje vesti koje izazivaju uznemirenje i nespokoj.

„Informišite se isključivo iz pouzdanih izvora kako biste preduzeli praktične korake za pripremu i zaštitu sebe i najmilijih. Uvažavajte činjenice, ne glasine i dezinformacije. Činjenice mogu pomoći u smanjenju strahova“, navodi su iz preporuka SZO.

SZO navodi da treba iskoristiti mogućnosti za širenje pozitivnih priča i slika ljudi iz okruženja koji su lično prošli Kovid-19. Na primer, priča ljudi koji su ozdravili ili su bili podrška bližnjima i voljni su da svoju priču podele.

„Poštujte zdravstvene radnike koji se brinu o osobama pogođenim Kovidom-19 u vašoj zajednici. Uvažavajte ulogu koju imaju u spasavanju života i očuvanju zdravlja vaših najmilijih“, kaže SZO.

You may also like...