Preporuka Ministarstva prosvete školama

SRBIJA – Ministarstvo prosvete Srbije izdalo je posebne preporuke šklama zbog korona virusa koje treba primenjivati kako bi se sprečilo širenje virusa.

Potrebno je redovno održavanje školskog prostora, provetravanje učionica, čišćenje dvorišta i učionica i redovno pražnjenje korpi za otpatke, koristeći rukavice. Pranje i dezinfikovanje podova, zidova, vrata i površina klupa, redovno snabdevanje tečnim sapunom toaleta, učionica i trpezarija i podsticanje učenika na pranje ruku.

Preporučiti učenicima i odraslima da ne dodiruju oči, usta i nos neopranim rukama, da ne razmenjuju hranu i ne koriste iste flašice za vodu, a upotrebljene papirne maramice i ubruse da redovno odlažu u korpe za otpatke.

U preporuci MInistarstva prosvete dalje stoji da je neophodno planirati časove odeljenskog starešine u svim razredima i posvetiti ih održavanju lične higijene i neposrednog okruženja, ali i komunikaciji koja nije podložna panici i širenju neproverenih informacija.

Preporučuje se roditeljima i učenicima da odlože proslave i druženja, planirati aktivnosti učeničkog parlamenta koje će podsticati učenike na redovno održavanje lične higijene i održavanje školskog prostora.

Iz Ministarstva prosvete predlažu da ove preporuke o preventivnim aktivnostima budu postavljene na sajtovima škola te da se u okviru nastavnih i vannastavnih aktivnosti planiraju, u skladu sa predmetnom oblašću, vaspitno-zdravstvene teme odnosno da se učenici upoznaju sa putevima virusnih infekcija.

You may also like...