Predstavljanje projekta “Muzejske priče” u Sarajevu (VIDEO)

SARAJEVO-U Sarajevu je predstavljen projekat prekogranične saradnje“ Muzejske priče“  koji će doprineti jačanju kapaciteta 11 muzeja sa područja grada Sarajeva i Srbije.

„Cilj projekta je jačanje kulturnog identiteta Bosne i Hercegovine i Srbije kroz podršku rada muzeja prekograničnog područja kao čuvara istorijskog i kulturnog naslijeđa i tradicije, u smislu povećanja njihove vidljivosti, unapređenja kapaciteta, poboljšanja međusobne saradnje i jačanja pozicije na tržištu kulturnog turizma“,istakla je članica projektnog tima Nataša Jovanović iz RRA Zlatibor iz Užica.

 

Aktivnosti projekta će doprinijeti jačanju kapaciteta 11 muzeja prekograničnog područja: 6 u BiH (Historijski muzej BiH, Olimpijski muzej BiH, Zemaljski muzej BiH, Muzej književnosti i pozorišne umjetnosti BiH, Muzej Vijećnica, Muzej Sarajeva) i 5 muzeja,institucija u Srbiji (Centar za kulturu „Vuk Karadžić“ Loznica, Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo, Narodni muzej Užice, Zavičajni muzej Priboj, Muzej Prijepolje).

U okviru projekta u Sarajevu je uspostavljena  neformalna Mreža muzeja u prekograničnom području,a u toku njegove realizacije biće i nabavljena  specijalistička oprema za muzeje,urađena restauracija i prezervacija izložbenih eksponata,digitalizacija muzejskih zbirki kroz izradu mobilnih aplikacija za posjetioce muzeja,priprema zajedničkih izložbi muzeja prekograničnog područja,izrada promo videa i kataloga muzeja,tematske izložbe za manifestaciju „Noć muzeja“ i jačanje kapaciteta muzejskih radnika u oblasti digitalizacije.

Projekat “Muzejske priče” realizuje se u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć Programa prekogranične saradnje Srbija–Bosna i Hercegovina .

Projekat realizuju Grad Sarajevo u partnerstvu sa – Historijskim muzejom BiH, Centrom za kulturu „Vuk Karadžić“ iz Loznice i  Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva u periodu od 18 mjeseci. Ukupna vrijednost projekta je 459.981,23 evra od čega Evropska unija sufinansira 390.110,08 evra  , a preostalih 69.871,18 evra  obezbeđuju  partneri na projektu.

 

You may also like...