Poziv za subvencionisanje organske proizvodnje

UŽICE – Grad Užice je u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom Zlatibor objavio javni poziv za dostavljanje prijava za dodelu podsticajnih sredstava u oblasti organske proizvodnje.

Grad Užice će sa udelom od 50 odsto subvencionisati iznos do 150 hiljada dinara nabavku sredstava za ishranu bilja i oplemenjivača zemljišta koji se nalaze na Listi registrovanih sredstava za organsku proizvodnju za 2019. godinu.

organsko
Organsko povrće, foto: oradio.rs

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava može ostvariti fizičko lice koje je nosilac registrovanog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, sa aktivnim statusom u 2019. godini, koji poseduje sertifikat ovlašćene kontrolne organizacije da je proizvod proizveden u skladu sa Zakonom o organskoj proizvodnji i ostalim propisima donetim na osnovu predmetnog Zakona.

Pravo na dodelu podsticajnih sredstava mogu ostvariti i fizička lica čije poljoprivredno gazdinstvo se nalazi u procesu konverzije odobrenom od strane ovlašćene kontrolne organizacije.

Zeleno domaćinstvo Bugarinović
Rotkvica sa Zelenog domaćinstva Bugarinović, foto: ZOOMUE

Podsticajna sredstva se dodeljuju na osnovu redosleda podnetih prijava, a do utroška raspoloživih sredstava.

You may also like...