Poziv za projekat za vojne stanove

UŽICE – Gradska uprava za infrastrukturu i razvoj grada Užica objavila je poziv za podnošenje ponuda za izradu projektne dokumentacije za vojne stanove.

Konkursna dokumentacija dostupna je na portalu javnih nabavki www.portal.ujn.gov.rs i naručioca www.uzice.rs. Ponuđač može podneti samo jednu ponudu, a rok za dostavljanje je 10. decembra do 11 časova. Otvaranje ponuda je istog dana u 12 časova.

You may also like...