Pokreni se za posao

 

UŽICE-U toku je VIII ciklus nacionlnog programa   ‘’Pokreni se za posao’’ koji  sprovodi NVO ENECA iz Niša u saradnji i uz finansijsku podršku kompanije Filip Moris. Program se uspešno realizuje još od 2009. godine u okviru koga je do sada podržano 606 klijenata iz cele Srbije iz oblasti poljoprivrede, zanatstva, proizvodnje i usluga.

 

Kroz program ‘’Pokreni se za posao’’ dodeljuju se bespovratna sredstva u vrednosti od 250.000 RSD za kupovinu opreme za pokretanje  ili unapređenje sopstvenog biznisa, kao i stručne i poslovne obuke za klijente i savedodavna pomoć ekonomskih stručnjaka koji će ih uputiti u osnove malog preduzetništva.

 

Grad Užice je obezbedio prezentaciju programa ‘’Pokreni se za posao’’ koja će se održati 30.01.2017.godine u Velikoj Sali gradske kuće sa početkom u 12 časova. Prezentaciji mogu prisustvovati lica koja tek planiraju da pokrenu sopsteveni posao ili oni koji imaju već registrovan posao koji žele da ga unaprede.

 

Krоz prоgrаm POKRENI SE ZA POSAO ove godine će novih 100 preduzetnika dоbiti bеspоvratnа srеdstvа na nivou Srbije zа kupоvinu оprеmе nеоphоdnе zа pоkrеtаnjе ili unаprеđеnjе sоpstvеnоg biznisа. Оsim tоgа kоrisnicimа ćе kao i do sada nа rаspоlаgаnju biti veliki broj obuka, kao i sаvеtоdаvnа pоmоć еkоnоmskih stručnjаkа, kојi ćе ih uputiti u оsnоvе mаlоg prеduzеtništvа.

 

Rok za prijavu na konkursje 28. februar 2017.godine. Detaljnije informacije o konkursu, načinu prijavljivanja kao i sam prijavni formular za konkurs možete naći na sajtu www.pokrenisezaposao.rs

 

 

 

 

Odsek za lokalno ekonomski razvoj grada Užica

 

 

You may also like...