Petković kaže da je Nešić postavljen po Statutu,Milićević tvrdi da nije

UŽICE-Odbornik LDP-a Đorđe Milićević uputio je zahtev gradonačelniku Užica Tihomiru Petkoviću da poništi rešenje o postavljenju Nemanje Nešića za pomoćnika gradonačelnika za razvoj.U obrazloženju zahteva se navodi  da je „članom 77. Statuta grada Užica predviđeno da gradonačelnik može imati tri pomoćnika, ali prvim stavom člana 199, istog Statuta nedvosmisleno je definisano da se član 77. može primenjivati tek nakon sprovedenih izbora za odbornike Skupštine grada održanih posle stupanja na snagu ovog Statuta“.Milićević  u obrazloženju podseća da je gradonačelnik Užica s obzirom da je aktuelni Statut  stupio na snagu početkom ove godine donošenjem pomenutog rešenja grubo povredio njegove odredbe i naneo štetu ne samo budzetu, već i ugledu grada i demokratiji.Gradonačelnik Užica Tihomir Petković oglasio se saopštenjem u kome navodi da je Nemanja Nešić postavljen po Statutu.

U obrazloženju gradonačelnika piše da je izmenama Zakona o lokalnoj samoupravi iz 2018. godine izmenjen  član 58. Zakona koji se odnosi na postavljenje pomoćnika predsednika opština, odnosno gradonačelnika, a u članu 40. stav 3. Zakona o izmenama navedeno je da se ova odredba primenjuje od sprovođenja izbora za odbornike. U skladu sa izmenama Zakona donet je i novi Statut Grada.

S obzirom da je Zakon o lokalnoj samoupravi i pre navedenih izmena sadržao odredbe koje se odnose na postavljenje pomoćnika gradonačelnika, kao što ih sadrže i raniji Statut Grada i važeća Odluka o gradskim upravama, odložena primena se odnosi samo na broj pomoćnika koji zavisi od broja stanovnika u opštini, odnosno gradu, a njom nije ukinut pravni institut pomoćnika gradonačelnika i mogućnost njegovog postavljenja do sprovođenja izbora za odbornike,navodi Petković u saopštenju.

U obrazloženju Statuta Grada, kao i u obrazloženju modela statuta koji je izradila Stalna konferencija gradova i opština u saradnji sa Ministarstvom za državnu upravu i lokalnu samoupravu, stoji istovetan tekst koji objašnjava izmenu člana koji se odnosi na pomoćnike, i to da će se zakonsko rešenje koje se odnosi na broj pomoćnika primenjivati od narednih izbora. Statut je Skupština Grada usvojila sa datim obrazloženjem.

Pomoćnik gradonačelnika je postavljen u skladu sa Statutom. Gradonačelnik je postavio pomoćnika jer se za tim ukazala potreba u cilju efikasnijeg rada organa Grada i raspodele zaduženja na više lica,naglašava Petković.

„Institucija pomoćnika gradonačelnika, koja je bila veoma aktuelna za vreme dok je partija odbornika Milićevića bila na vlasti kada je Užice imalo čak 4 pomoćnika gradonačelnika, je kategorija utemeljena Zakonom o lokalnoj samoupravi i Statutom Grada Užica. Poslednjim izmenama Zakona i Statuta uvedena je restriktivna norma u vezi sa brojem pomoćnika ali ne i opšta norma vezana za samu instituciju pomoćnika gradonačelnika. Samim tim nema ni govora o povredi Zakona i Statuta Grada Užica niti o ostalim insinuacijama koje Milićević navodi.
U momentima kada se odbornik Milićević poziva na demokratiju i političku odgovornost bilo bi realno očekivati da ličnim primerom to i dokaže i da sada nakon očigledno izgovorenih laži kaže javnosti kako će politički odgovarati za javno izgovorenu neistinu“,navodi se u saopštenju gradonačelnika Tihomira Petkovića.

You may also like...