Ovako će izgledati Vlajkov plato

UŽICE- Javno preduzeće Užice razvoj objavilo je na svom sajtu slike kako će izgledati Vlajkov plato posle rekonstrukcije .

O simbolici i značenju arhitektonskog projekta navodi se „Specifična geometrija postojećeg stanja iziskivala je usvajanje dominantnih pravaca. Prvi jeste postojeći, odnosno pravac uličnog fronta, dok je drugi, zapravo logično skraćenje puta u središte trga. Taj potez omogućio je simplifikaciju geometrije u cilju dobijanja kvalitetnije estetike i čitljivijeg urbanog prostora. Stoga oko „klanca“ koji je u blagom nagibu imamo dva „brda“ koja metaforički simbolizuju prirodno okruženje grada. Brda su ograničena kortenom, dok na jednoj strani imamo i klupu za sedenje koja je materijalizovana u drvetu sa betonskim postamentom“.

„Popločanje je upravno u odnosu na novoprojektovanu komunikaciju, i u „koritu“ trga istretirano je tamnijim kamenom. „Korito“ trga je podignuto u odnosu na postojeće stanje, kako bi se umanjio broj stepenika i samim tim olakšalo kretanje. Zona intervencije obuhvata prostor između skvera na ukrštanju ulica Dimitrija Tucovića i Obilićeve, ispred objekta tržnog centra sve do pešačkog prelaza u ulici Dimitrija Tucovića. Ceo prostor je popločan kamenim pločama u dve boje, gde je tamnijim poplačano izdignuto korito trga, dok je prilazni deo uz ulicu tretiran svetlijim. Trgom dominiraju dva centralno pozicionirana zelena brda sa postojećim biljnim zasadima, oivičena kortenom različite visine, između kojih je rampa. U delu okrenutom prema ulici, jedno zelenono brdo je oivičeno klupom za sedenje izrađenom od masiva ariša, ispod koje je celom dužinom postavljena LED traka . U delu trga sa svetlijim popločanjem, u parteru dominiraju 3 trake od kortena, koje se završavaju izdignutim delom dužine kao parking barijere“,navodi se na sajtu Užice razvoja.

You may also like...