Osnovni sud smanjio broj starih predmeta na oko 5 600

UŽICE – Sudije Osnovnog suda u Užicu su rešile oko 26 000 predmeta. Smanjen je broj starih predmeta sa oko 13 800 na oko 5 600.

U sopštenjuOsnovnog suda u Užicu kaže se da je u 2016.godini ostvario dobre rezultate rada, istakavši da je broj starih predmeta sa 13.847 smanjen na 5.625.

Sudije tog suda su rešile 26.025 predmeta od ukupno 36.916 predmeta.

–         Zavidni rezultati rada su postignuti u izvršnoj materiji u kojoj je rešeno 11.903 predmeta, od kojih su 10.391 bili stari predmeti, navodi se u saopštenju portparola Osnovnog suda u Užicu Jelene Čupović.

U parničnoj materiji i radnim sporovima je rešeno ukupno 2.891 predmet.

–         Izuzetne rezultate u pogledu ažurnosti i efikasnosti postigle su sudije krivičnog odeljenja i sudije koje postupaju u porodičnim sporovima, dodaje se u saopštenju Osnovnog suda koji podseća da se u radu suda uvažavaju mere i preporuke predviđene Izmenjenim jedinstvenim programom rešavanja starih predmeta u Republici Srbiji za period 2016-2020 godinu i principi i ciljevi definisani Programom rešavanja starih predmeta tog suda.

Iz Osnovnog suda u Užicu poručuju da će nastojati da, kako navode, u razumnom roku, na efikasan način, uz poštovanje ljudskih prava svih učesnika u postupku, omoguće da svi građani u tom sudu imaju jednak pristup pravdi.

You may also like...