OŠ Miodrag V. Matić – škola dobre prakse (VIDEO)

UŽICE – Osnovna škola za obrazovanje osoba sa smetnjama u razvoju Miodrag V. Matić iz Užica dobila je veliku zlatnu medalju za kvalitet na nedavno održanom Međunarodnom sajmu obrazovanja u Novom Sadu. Škola je zbog opremljenosti, načina rada i stučnog tima, poslednju deceniju postala primer dobre prakse i evaluatori su njen rad ocenili najvišom ocenom, četvorkom.

Škola za slušno oštećenu decu Miodrag V. Matić postala je 2010. godine Centar za rad sa decom sa različim smetnjama u razvoju. Za to je morala biti modernizovana i prilagođenja, pa je pohađanje, izgradnjom lifta, olakšano i Petru Madžarevicu koji dolazi u školu u kolicima. Njemu je boravak u ovoj školi vrlo bitan, jer je dete sa višestrukim smetnjama.

„Jedino je stručni kadar uspeo da ga malo povrati, a izuzetno se oseća ovde sa drugarima koji jedni na druge paze“, priča Duško Madžarević, Petrov otac.

Petar ima oštećen vid i sluh, a njegovi drugari sedmaci su zajedno sa nastavnicom Maricom napravili taktilnu knjigu brojeva do deset i na Festivalu nauke dobili izuzetnu nagradu. Ovu školu izdvaja to što nastavnici sami prave nova nastavna sredstva.

„Sve ono što radimo izrađujemo prema njihovim potrebama i mogućnostima, jer oni uz igranje lakše savlađuju gradivo“, kaže defektolog Marica Lazović.

Škola poseduje pored standardne školske opreme i specijalizovane prostorije, didaktički materijal za sve vrste smetnji, asisstivnu tehnologju, senzornu sobu i sobu za senzornu integraciju.

U okviru škole se nalazi i Dom učenika, u koji je smešteno 64 dece I jedini je u Srbiji koji je inkluzivnog karaktera, jer ga koriste i učenici srednjih škola. Na sprovođenje inkluzije u školi su posebno ponosni.

„Mi našu decu maksimalno uključujemo u sve aktivnosti koje se odigravaju u gradu, ali mi nismo pasivni učesnici, već aktivni, naša deca pevaju, plešu i glume“, navodi defektolog Jelena Stevanović.

Školu pohađa 35 dece, a obezbeđena je i podrška za 523 dece u redovnim školama u Zlatiborskom okrugu. Svakom detetu se mora posvetiti posebna pažnja, zbog čega se zahteva da nastavno osoblje bude edukovano, svestrano i prati inovacije.

Dobar tim ljudi čini dobrog direktora i dobru ustanovu. Prosto su nas prepoznali, mi smo škola otvorenog srca i ovde svi mogu doći i potražiti pomoć“, kaže direktorka škole Zorica Vesović koja je i prvi licencirani diretkor defektolog.

Plan je da škola proširi kapacitete, razvoje nove usluge i servisne aktivnosti, zaposli veći broj logopeda i defektologa i tako preraste u Centar za obrazovanje, habitaciju i rehabilitaciju.

You may also like...