Organska malina iz Arilja na svetskom tržištu

ARILJE -Dvogodišnji projekat „Razvoj organske proizvodnje i politike kvaliteta hrane u Srbiji“, trebalo bi da omogući da do 2020. godine najmanje tri srpska prehrambena proizvoda budu zaštićena posebnom oznakom kvaliteta i porekla. Ariljske maline se već decenijama prodaju na evropskom tržištu, a poslednjih godina sve je više voćara koji se opredeljuju za organsku proizvodnju.

Kada su pre šest godina u ariljskom kraju zasnovali organsku proizvodnju malina, Mira i Radojko Luković bili su pioniri u tom poslu, na koji su drugi voćari gledali sa nepoverenjem. Trud se isplatio.

„Uvek može da se proda, zato što je nema na tržištu“, kaže Mira Luković. „Mi izvozimo direktno, preko jedne beogradske firme za Nemačku, tako da smo našli našeg kupca za kojeg radimo i možemo da proizvedemo i veće količine. Mi imamo ovde dva i po hektara organske maline vilamet, hektar polke koju radimo. Polka je jesenja, a ova vilamet se radi sada u leto.“

Organska proizvodnja mora da bude certifikovana, počev od sadnica, a takve se u Srbiji trenutno mogu nabaviti samo u Ivanjici. Na tome rade i u čačanskom Institutu za voćarstvo.

Godišnje se, prema rečima Zorana Radovanovića, proizvođača organskih sadnica, potražnja za organskim proizvodima uvećava za dvadeset procenata:

„Proizvodnja je otprilike četiri do pet procenata te tražnje. Što znači da još uvek postoji veliki prostor za proizvodnju organskih proizvoda.“

Ariljske organske maline izvoze se kao certifikovan proizvod, pod punom kontrolom kvaliteta. Na zaštiti geografskog porekla ariljskog malinogorja šest hladnjača i zemljoradnička zadruga „Agro eko voće“ radili su dve godine.

„Prošle godine smo uradili zašititu geografskog porekla“, ističe Božo Joković – direktor ZZ „Agro eko voće“ Arilje. Nismo imali vidljive rezultate u cenovnom smislu, ali ove godine nadamo se da će do toga doći. Jer u svim ranijim nalazima i predviđanjima, koja su bila, gde smo god bili u svetu proizvodi sa zaštićenim geografskim poreklom imali su razlike u plasmanu, ceni i poznatljivosti na svetskom tržištu.“

Proizvođači očekuju veću podršku i učešće države – subvencije i stručnu pomoć u razjašnjenju administrativnih pitanja i certifikacije koji su za mnoge prepreka u okretanju isplativijoj organskoj proizvodnji.

Izvor: RTS

 

You may also like...