Oko 50.000 sadnica za pošumljavanje zemljišta u privatnoj svojini

TARA – Javno preduzeće Nacionalni park Tara raspisao je konkurs za pošumljavanje goleti čije se površine nalaze u privatnoj svojini.

Na konkurs se mogu javiti vlasnici zemljišta koje nije poljoprivredno, jer kako stoji u konkursnoj dokumentaciji, pošumljavaće se pretežno ogoljena zemljišta šeste, sedme i osme klase.

Planirano je da se na jesen pošumi 20 hektara goleti.

Konkurs je otvoren do 11. marta, a zainteresovani se mogu prijaviti u kancelariji službe privatnih šuma u upravnoj zgradi NP Tara.

Prvi portal

You may also like...