Odbornici o izvršenju budžeta i uključivanju privatnih vrtića u sistem javnih usluga 

UŽICE – Na današnoj sednici Gradske skupštine Užica pred odbornicima će se naći Izveštaj o izvršenju budžeta za prvih šest meseci ove godine i razmatraće se uključivanje privatnih vrtića u sistem javnih usluga.

Budžetski prihodi su veći od rashoda za 215 miliona dinara, a izvršenje budžeta je 47 odsto. Planiran prihod je 2,5 milijardi dinara od čega je u prvom polugodištu ostvareno 1,2 miliona dinara, navodi se u skupštinskom materijalu.

Jedna od tačaka koja će se naći pred odbornicima je i boravak dece u privatnim vrtićima. „Kako Grad Užice nije u mogućnosti da poveća kapacitete predškolskih ustanova kojoj je osnivač uključivanje privatnih predškolskih ustanova u sistem javnih usluga povećaće dostupnost predškolskog obrazovanja i vaspitanja“, navodi se u obrazloženju odluke u kojoj se u članu 6. navodi da mesečni iznos boravka dece u privatnom vrtiću može iznositi najviše 50 odsto ekonomske cene koja je utvrđena za Predškolsku ustanovu „Užice“. Navedeno je i da je trenutno nerealizovano 215 zahteva za upis dece u vrtić od čega 129 u jaslice i 86 u ostale uzrasne grupe.

Na dnevnom redu sednice je i Akcioni plan o uključivanju građana u proces donošenja odluka o trošenju sredstava prikupljenih na osnovu poreza na imovinu grada Užica za period od 2018-2021.  Pred odbornicima je i informacija o štetama usled elementarnih nepogoda u Užicu i okolini i usvajanje odluke o kandidaturi Užica za organizaciju MOSI igara 2021. godine.

You may also like...