Obućina:Moramo suditi u razumnim rokovima (VIDEO)

ZLATIBOR-Broj sudskih predmeta starijih od 5 i 10 godina smanjen je za 85 odsto,a prosečno vreme trajanja postupka pred Privrednim apelacionim sudom skraćeno je na 159 dana sa 245 koliko je iznosilo pre tri godine,izjavila je predsednica ovog suda Jasminka Obućina otvarajući 27.Savetovanje privrednih sudova Srbije na Zlatiboru.

Obućina je istakla da će akcenat ovogodišnjeg savetovanja biti na alternativnim načinima rešavanja sporova izmenama Zakona o izvršenju i obezbeđenju.

“Tendencija zakonodavca je bila da se sudovi oslobode starih izvršnih predmetaw koji čekaju godinama na naplatu na tekućim računima dužnika kod Narodne banke,a svaki dan naplate računa se u trajanje postupka pred sudom.Zakon je tu dao adekvatna rešenja”,naglasila je Obućina.

Predsednica Privrednog apelacionog suda istakla je da privredni sudovi idu uzlaznom linijom ,što je kako je rekla,neophodno,jer se moraju usklađivati sa potrebama države i društva,a posebno sa potrebama privrede.

“Privredni sudovi moraju obezbediti vladavinu prava i pravne sigurnosti,što će dovesti do povećanja poverenja u pravosuđe.To znači da će stručno i efikasno privredno pravosuđe ne samo privući,već i zadržati strane investitore i omogućiti i domaćim i stranim privrednim društvima da posluju u uređenoj državi.Pravno uređena i ekonomski jaka država zadržaće mlade u Srbiji.Na tome moramo zajedničkim radom raditi i mi i zakonodavna i izvršna vlast “,naglasila je Obućina.

Savetovanje privrednih sudova Srbije na Zlatiboru traje do 6.septembra u organizaciji Privrednog apelacionog suda.

You may also like...