IVANJICA-Kategorizacijom  prve četiri manifestacija u ivanjičkom kraju, konačno je počeo da se uvodi red u ovu oblast naše turizma.“Nušićijada“ je, tako, postala prva manifestacija sa ocenom „prve kategorije“.

Festival izvorne srpske pesme u Prilikama dobio je „drugu kategoriju“, kao i Javorski sabor dvojničara i starih instrumenata Srbije u Kušićima. Smotra narodnog stvaralaštva „Zvuci Golije, Javora i Mučnja“ je manifestacija „treće kategorije“.

– Ivanjički kraj je prvi kategorisao svoje manifestacije, a polako, do sledeće godine, podelićemo sertifikate o klasifikaciji i ostalima – kaže Milanka Cvetković, predsednik Udruženja turizam i manifestacije Srbije.

– Kategorizacija će pomoći Ministarstvu turizma i lokalnim samoupravama, jer će znati kako su pozicionirane manifestacije, čiji organizatori od njih traže finansijsku pomoć. Još više će značiti organizatorima, jer mogu da poprave kvalitet i isprave greške, pa traže novo ocenjivanje.

Cvetkovićeva već tri decenije radi sa organizatorima manifestacija i prva je pripremila kalendar kojim se najavljuju događaji kako bi turisti planirali dolazak. Kaže da se svake godine u Srbiji osnuje od 30 do 40 novih priredbi, što samo govori o kreativnosti i preduzimljivosti naših ljudi. Manifestacija nikada dovoljno, jer su najčešće glavni motiv većini turista prilikom odabira mesta na koje će putovati.

U našoj zemlji postoji oko 4.000 manifestacija, ali je većina lokalnog nivoa, mnoge su od nacionalnog značaja, a samo neke međunarodnog karaktera. Vojvodina, pogotovo, prednjači u kreativnosti, jer se severno od Save i Dunava održava polovina festivala, pa ne čudi što je pokrajinska vlast najzainteresovanija da se ova oblast uredi. Pančevo, sa 120 manifestacija, nezvanični je rekorder po broju događaja. Na drugom mestu je, verovatno, Čačak, koji sa okolinom organizuje 75 manifestacija.

– Za početak, kategorisaćemo prepoznatljive manifestacije, jer ovo je probna godina i sledeće planiramo da uradimo najveći deo posla – kaže Cvetkovićeva. – Ujedno, pozivamo one koji planiraju da osmisle novu manifestaciju, da kontaktiraju s nama i dobiju pomoć i savete. Prvi savet je, svakako, da budu autentični i da akcenat stave na kulturno-istorijsku vrednost svog kraja. Drugi je da razmišljaju o medijskoj promociji.

Kategorizacija je stimulativna mera kojom bi trebalo i da se popravi kvalitet događaja. Nažalost, većina organizatora osmisli takmičenje u pripremanju jela i plati nastup popularnih pevača. Da bi popravili rejting, moraće da se više potrude oko organizacije i programa.

PRAVILNIK

PRAVILNIK o klasifikaciji i kategorizaciji rađen je nekoliko godina, a učestvovali su turistički radnici i organizatori manifestacija.

– Priredbu ne čini samo broj posetilaca ili program, već originalnost – objašnjava Cvetkovićeva. – Tradicionalnost, programski sadržaj, cilj i da li čuva kulturno nasleđe, nose najviše bodova. Važno je i da li i kako manifestacija utiče na zajednicu i da li ima posetioce iz inostranstva.

Večernje novosti