Novoj Varoši 23,4 miliona dinara za upravljanje otpadom

NOVA VAROŠ – Za izradu projektne dokumentacije za izgradnju regionalnog centra “Banjica” opština Nova Varoš dobiće 23,4 miliona dinara, navedeno je u konačnoj rang listi kojom je nakon javnog konkursa Ministarstvo zaštite životne sredine raspodelilo 99,9 miliona dinara za sufinansiranje ovakvih projekata.

Kako je objavljeno na sajtu ministarstva, pored Nove Varoši grad Sombor dobiće 40,5 miliona dinara, 32 miliona opredeljeno je za grad Novi Sad za uspostavljanje regionalnog sistema upravljanja otpadom. Istim konkursom za grad Pirot opredeljeno je četiri miliona dinara kao sufinansiranje za izradu idejnog rešenja i projekta za građevinsku dozvolu za izradu kompostane u okviru tamošnjeg regionalnog centra za upravljanje otpadom.

Objavljena odluka Ministarstva zaštite životne sredine je u upravnom postupku konačna i protiv nje se može pokrenuti upravni spor.

PPmedia

You may also like...