Nastavak na projektima prekogranične saradnje (VIDEO)

ZLATIBOR – U okviru projekta prekogranične saradnje, delegacija Vlade Tuzlanskog kantona na čelu sa premijerom Vlade, Begom Gutićem, posetila je u subotu SB „Čigota“ . Tokom boravka na Zlatiboru gosti su obišli ovu zdravstvenu ustanovu, upoznajući se sa radom i mogućnostima pružanja usluga stanovnicima Tuzlanskog kantona.

U Specijalnoj bolnici „Čigota“ je održan sastanak predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona , menadžmenta Kliničkog centra i Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona, menadžmenta SB Čigota, predstavnika Vlade Srbije i Regionalne razvojne agencije Zlatibor sa temama realizacije projekata međugranične saradnje i proširenja te saradnje u oblasti zdravstva i zdravstvenog turizma.

„Zvanična poseta Vlade Tuzlanskog kantona ima za cilj povećanje obima saradnje kako Specijalne bolnice tako i Vlade RS i ministarstva zdravlja sa kantonom Tuzle“, rekao je Dr Željko Stakić, direktor SB „Čigota“. „To će se projektovati kroz zajedničko učešće na projektima prekogranične saradnje. Druga tema je saradnja SB „Čigota“ sa Kliničkim centrom Tuzle i sa Fondom zdravstva na temu pružanja usluga njihovim osiguranicima pod istim uslovima kao za naše osiguranike, iz oblasti dijagnostike, terapije, oboljenja iz oblasti nuklearne medicine i programa dečije gojaznosti.“

Svesni činjenice da se do potrebnih sredstva koje poseduju Evro fondovi najlakše može doći udruživanjem oko istog ili sličnog cilja, pre godinu dana su SB „Čigota“ i Tuzlanski kanton krenuli u realizaciju projekta koji se tiče prekogranične saradnje u okviru turizma.

„U razgovoru sa direktorom SB „Čigota“ dobili smo informaciju da je povećan broj turista sa područja našeg kantona koji je koristio turističke usluge na Zlatiboru“, kaže premijer Vlade Tuzlanskog kantona, Bego Gutić. „Evo jedna činjenica: za 8. mart smo imali stotinjak žena koje su u aranžmanu jedne naše turističke agencije doputovale i obilježavale taj svoj praznik ovde na Zlatiboru. Ono što je interes, čini mi se, građana ovog dijela Srbije jeste naš Međunarodni aerodrom Tuzla i mi u ovom trenutku bilježimo porast broja korisnika usluga našeg aerodroma iz ovog dijela Srbije.“7

Prema rečima premijera Gutića, za pacijente Tuzlanskog kantona koji se radi lečenja bolesti štitaste žlezde upućuju u referentne evropske centre, najbolje rešenje jeste SB „Čigota“ koja je i najbliža građanima ovog kantona. Takođe, kroz dogradnju projekta, SB „Čigota“ bi dobila mogućnost saradnje sa Kliničkim centrom Tuzla koji je značajan regionalni naučno-dijagnostički i terapijski centar, ujedno potvrđujući bitnost same „Čigote“ kao Balkanskog centra za lečenje oboljenja štitaste žlezde i metabolizma.

Na sastanku koji je usledeo posle obilaska Specijalne bolnice dogovoreni su konkretni koraci koji će biti preduzeti u okviru prekogranične saradnje

Mirjana Ranković Luković, www.zlatiborpress.rs

You may also like...