Najsavremenija dijagnostika u Čigoti

ZLATIBOR-U Specijalnoj bolnici Čigota na Zlatiboru, radi najsavremeniji dijagnostički SPEKTA CT aparat, neophodan u dijagnostici malignih oboljenja, ali i drugih bolesti koje zahtevaju preciznu dijagnostiku.SPEKTA CT aparat je veoma precizan – hibridni, sistem koji u sebi spaja dva uređaja.

-Imajući u vidu najpreciznije dijagnostičke mogućnosti SPEKT/CT-a kao i činjenicu da je jedan ovakav uređaj stigao u unutrašnjost Srbije, ovo se može smatrati i istorijskim trenutkom u razvoju medicine u zapadnoj Srbiji-istakao je za „Vesti“ Željko Stakić, v.d direktora Specijalne bolnice „Čigota“ na Zlatiboru

Šta biste izdvojili kada sumirate rezultate Specijalne bolnice “Čigota” za proteklu godinu?

Poslovnu prethodnu godinu možemo okarakterisati kao godinu investicija i ulaganja.Tokom prošle godine okončan je veliki projekat u kome je u našu ustanovu stigao najsavremeniji dijagnostički uređaj, hibridni SPEKT/CT, jedinstven po svojim perfomansama u Srbiji. Istovremeno, rekonstruisano je odeljenje nuklearne medicine, tako da sada u toj oblasti možemo da se poredimo sa najboljim svetskim centrima. Obnovljeni su i kabineti za ultrazvučnu dijagnostiku, gde smo nabavili tri savremena ultrazvuka, a na odeljenju za rehabilitaciju dovršeno je renoviranje zamenom podova i nabavkom odgovarajućih hidrauličnih kreveta za pacijente.

U turističkom segmentu, kraj godine smo dočekali sa novim velnes centrom, a tokom godine zamenjen je i veći deo krova. Imajući u vidu da su tokom cele godine izvođeni građevinski radovi i da su periodično isključivani pojedini segmenti iz procesa rada, možemo biti zadovoljni, jer se to nije negativno odrazilo na ukupno poslovanje. Sve ovo je stvorilo ozbiljan zamajac za buduće nove usluge i ponude koje treba da značajno uvećaju profit ustanove.

U poređenju sa prethodnim godinama kako je ocenjujete?

Kao što sam rekao zbog građevinskih radova, periodično su isključivan iz turističke ponude neki od segmenata, ali smo uspeli da ukupnu popunjenost kapaciteta očuvamo na nivou prethodnih godina, a da našim gostima i pacijentima ponudimo nove usluge i sadržaje. Ono što moram da istaknem je odličan rad i posvećenost medicinskog i nemedicinskog kadra, čime se stalno podiže reputacija  ustanove.

Pored Čigota brenda kojim ste već ranije zaštitili usluge u zdravstvenom sistemu, ustanova je i akreditovana na sedam godina. Koliko sve to utiče na unapređenje usluga i edukovanje kadra?

Upravo dobijanje statusa jedinstvenog brenda u zdravstvenom turizmu, ne samo kod nas, već i u Evropi, kao i dobijanje akreditacije na sedam godina od strane Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova prilikom prvog ocenjivanja su svakako potvrda kvaliteta rada i putokaz u kom pravcu treba da se razvijamo u budućnosti. Nama to svakako znači, jer smo dodatno unapredili i standardizovali principe rada, pre svega u medicini, kroz brojne protokole i pravilnike, tako da se sada zna u svakom trenutku postupak rada za pacijentima.

Da bi se sve to pratilo neophodno je i stalno usavršavanje kadrova u cilju poboljšanja rada u svim oblastima.

Koliko je u proteklom periodu investirano u novu medicinsku opremu?

U nuklearnoj medicini vrednost čitavog projekta je preko 600 000 evra, od čega je naše učešće oko 200 000 evra. Istovremeno, izražavamo veliku zahvalnost  Ministarstvu zdravlja Republike Srbije koje je opredelilo oko 9 miliona dinara za rekonstrukciju Nuklearne medicine. Iz sopstvenih sredstava nabavili smo dva moderna ultrazvučna aparata, a još jedan smo dobili iz međunarodnih fondova. Tako da sada možemo da se pohavlimo sa savremenom i modernom medicinskom opremom, što nam je ranije bila jedina zamerka, uz neosporan  visokostručan medicinski kadar. Od iste međunarodne fondacije, kao donaciju smo dobili odgovarajuće hidraulične krevete  potrebne za bolju rehabilitaciju ortopedskih  pacijenata kao i prateći nameštaj za bolesničke sobe.

Jedini ste u regionu nabavili najsavremeniju opremu za dijagnostiku u nuklearnoj medicini. Kako će se to ubuduće odraziti na rad ustanove i zdravstveni sistem u celini?

Imajući u vidu dijagnostičke mogućnosti SPEKT/CT-a u smislu najpreciznije anatomske lokalizacije patoloških promena, kao i činjenicu da je jedan ovakav uređaj stigao u unutrašnjost Srbije, ovo se može smatrati i istorijskim trenutkom u razvoju medicine u zapadnoj Srbiji.Uvereni smo da će i Fond zdravstva omogućiti pacijentima da ostvare preglede kod nas na uput i o trošku Fonda, tako da  neće morati da idu u udaljene centre da bi dobili kvalitetnu dijagnostiku. U tom smislu, postoji dobra namera i Fonda i Ministarstva zdravlja, koji su svesni činjenice da je ovaj uređaj jedinstven za čitavu Srbiju i kao takav ima i nacionalni značaj. Nadamo se da će u skorije vreme doći do korekcije postojećih pravilnika  što je u interesu i pacijenata i naše ustanove.

Šta treba da znaju budući pacijenti i koje će im usluge biti pružene?

Pre svega, nova dijagnostika će biti dostupna pacijentima sa oboljenjima svih organsih sistema. Pacijente će moći na preglede da šalju lekari svih oblasti, bilo da je u u pitanju onkologija, endokrinologija, nefrologija, sa urologijom, gastroenterologija, zatim kardiološka patologija, pulmologija,jednom rečju ,visokosofisticaran dijagnostika za sve oblasti, kojom se lokalizuju promene,snime pomoću gama-kamere, potvrde nalazom skenera i definišu fuzionisanim nalazom SPEKT/CT-a, kojom se uz anatomsku lokalzizaciju detektuju i funkcionalne promene ciljanog dela tela, a moguće je i da se uradi SPEKT/CT celog tela, što je posebno značajno za onkološke pacijente.

U oblasti medicinske rehabilitacije, kod nas se mogu upućivati pacijenti  na  lečenje i rehabilitaciju novootkrivenih hipertireoza, ali i pacijenti posle operacija kukova, kolena, pacijenti sa brojnim reumatskim oboljenjima, posle operacije diskus hernije… Dobili smo saglasnost Ministarstva zdravlja za povećanje broja postelja za rehabilitaciju, tako da očekujemo da ćemo moći da izađemo u susret svim pacijentima koji dobiju uput za lečenje i rehabilitaciju  u našoj ustanovi.

Od kada je u ponudi i novi velnes centar?

Novi velnes centar je počeo sa radom  neposredno pred novogodišnje praznike.Za sada smo zadoljni prvim reakcijama, jer u svom sastavu sadrži finsku saunu, slanu sobu, parno kupatilo, ruske kupke, veliki broj raznovrsnih masaža, kozmetičkih pakovanja u salonu lepote i brojne primamljive pakete kako za goste Čigote, Zlatibora tako i za domaće stanovništvo. Nadamo se da ćemo ove godine  nastaviti sa investicijama na bazenu. Sa rekonstrukcijom i adaptacijom  postojećeg bazena, cilj je da se postojeći velnes proširi na znatno veći prostor.

Kakvi su planovi za buduća infrastrukturna ulaganja, promocije, saradnje?

Planiramo nastavak radova na drugoj fazi novog velnes centra, sa rekonstrukcijom samog poluolimpijskog bazena. Takođe, planirana je rekonstrukcija glavne recepcije, medicinske recepcije i rekonstrucija odeljenja fizikalne medicine.U hotelskom segmentu planirana je rekonstrukcija kuhinje, nabavljanje nove kuhinjske opreme i ispunjavanje svih potrebnih standarda. Nastavićemo  radove na energetskoj efikasnosti, sa ciljem većih ušteda kroz zamenu postojećeg energenta.

U planu je i potpisivanje ugovora o saradnji sa Austrijskim penzionim fondom. Ukoliko se to realizuje u narednim godinama očekujemo dolazak i njihovih osiguranika kod nas na rehabilitaciju. A otpočeli smo pregovore i sa sličnim medicinskim ustanovama u Rusiji i Kazahstanu.

Nastavljamo saradnju sa Olimpijskim komitetom Srbije, koju nameravamo da podignemo na viši nivo, a imamo zakazane promocije u inostranstvu sa namerom da im priblžimo naše rezultate i usluge kako bi još povećali broj inostranih gostiju.

Vesti ,D.Cvijovic

You may also like...