Na prodaju tri placa u bivšoj kasarni

UŽICE – Grad Užice ponudio je na prodaju tri parcele na lokaciji „Kasarna IV puk Krčagovo“ u ukupnoj površini od 130 ari, čija je zajednička početna cena 819.000 evra.

Grad Užice je placeve ponudio odvojeno, pa početna cena najvećeg od 63 ara iznosi 401,9 hiljada evra, a najmanjeg od 14 ari – 88,5 hiljada evra.

Parcele su neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište, nalaze se u Karađorđevoj ulici, a pismene ponude za njih mogu se podneti do 22. novembra kada će biti i otvorene.

Pri izboru najpovoljnije ponude primeniće se kriterijum najviše ponuđene cene.

Tanjug

You may also like...