Mostovi na krivoj Drini

ZVORNIK-U okviru  obeležavanja  Dana grada Zvornika, u Svetosavskoj galeriji otvorena je zajednička izložba arhivskih dokumenata Arhiva RS i Istorijskog arhiva iz Užica, pod nazivom „Mostovi na krivoj Drini“, na kojoj je izloženo 25 mostova na reci Drini.

– Arhiv RS ima razvijenu saradnju sa Srbijom, a ona sa Istorijskim arhivom iz Užica traje 10 godina. Imamo potpisan i Sporazum o saradnji, čiji je jedan od rezultata i ova izložba, a između ostalog saradnja se odvija u izdavanju knjiga, publikacija, monografija, organizovanjem naučnih i drugih skupova – rekao je Bojan Stojnić, direktor Arhiva RS.

Direktor Istorijskog arhiva Užica i autor izložbe Željko Marković je rekao da je najstariji most na drini Mehmed-paše Sokolovića u Višegradu, a najmlađi „Bratoljub“ kod Bratunca.

– Na Drini ima 25 mostova, a uzimajući u obzir da smo uspostavili ovaj most saradnje između našeg Arhiva i Arhiva Republike Srpske, može se reći da sada na Drini postoji i 26. most – rekao je Marković.

Izložba `Mostovi na krivoj Drini` biće u Zvorniku otvorena 30 dana, a kasnije, prirodno je da se spusti u u druge gradove sa leve i desne obale Drine, dodao je Stojnić.

Večernje novosti

You may also like...