Ministarstvo:Ne kočimo gradnju gondole,mora se raditi po zakonu

BEOGRAD-Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odbacilo je navode predsednika opštine Čajetina Milana Stamatovića da to ministarstvo sprečava izgradnju gondole na Zlatiboru. Kako se navodi u saopštenju, ministarka Zorana Mihajlović je više puta rekla da podržava taj projekat, ali da on mora biti realizovan uz poštovanje zakona.

Po svim zahtevima opštine Čajetina, odnosno preduzeća koje će graditi gondolu postupano je u najkraćim rokovima po dostavljanju uredne dokumentacije. Ministarstvo je do sada opštini Čajetina i preduzeću koje bi trebalo da gradi gondolu izdalo lokacijske uslove za ovaj projekat, a dobijen je i izveštaj Revizione komisije. „Ne postoji nikakva opstrukcija ministarstva kad je reč o projektu gradnje gondole na Zlatiboru, već smo po svakom zahtevu opštine Čajetina postupali u zakonskim rokovima“, kažu u ministarstvu.

Upozoravaju da je prema važećem zakonodavstvu, izvođenje građevinskih radova bez građevinske dozvole je krivično delo bespravne gradnje, koje je sankcionisano Krivičnim zakonom Srbije. Takođe, navode da građevinska dozvola za ovaj projekat nije izdata, jer opština Čajetina i preduzeće koje bi trebalo da gradi gondolu nisu ni podneli zahtev za izdavanje građevinske dozvole.

S druge strane, predsednik opštine Čajetina navodi da „građevinsku dozvolu ne može da dobije dok ministarstvo ne reši problem vlasništva nad delom zemljišta iznad kog treba da prođe trasa buduće gondole“.

Po zakonu, jedan od dokaza koji mora da se priloži uz zahtev za izdavanje građevinske dozvole jeste dokaz o odgovarajućem pravu na građevinsko zemljište na kom će objekat biti građen, podsećaju u ministarstvu.

Napominju da je prema lokacijskim uslovima koje su dobile opština Čajetina i firma koja bi Gondola ilustracijatrebalo da gradi gondolu predviđena mogućnost izgradnje po fazama.Tako je moguće, što znaju i nadležni u opštini Čajetina, da se građevinska dozvola izda i za izgradnju dela objekta za koji su rešeni imovinsko-pravni odnosi na zemljištu. Ukoliko postoji zemljište na kome je opština Čajetina upisana kao vlasnik na kom se može izgraditi gondola, mogu podneti zahtev za izdavanje građevinske dozvole za tu fazu, nezavisno od ostalih delova“, ističu u ministarstvu.

Zemljište za koje je ministarstvo poništilo sopstveno rešenje i predvidelo svojinu na tom zemljištu u korist Republike Srbije predstavlja deo zemljišta potrebnog za izgradnju gondole. Do okončanja upravnog spora pred Upravnim sudom ili na drugi način rešenog pitanja utvrđivanja prava svojine na tom zemljištu u korist Republike Srbije, koja bi ga u daljem postupku prenela bez naknade na opštinu Čajetina, nije moguće izdavati građevinsku dozvolu.

I pored najbolje volje da pomogne u realizaciji gradnje gondole, ministarstvo ne može da utiče na rad Upravnog suda, već samo može da sve zahteve rešava u skladu sa zakonom, zaključeno je u saopštenju ministarstva.

 

 

You may also like...