Milovanović: Primarna selekcija otpada prioritet

UŽICE-Grad Užice i kroz projekte koje finansira EU unapređuje zaštitu životne sredine u gradu ,posebno iz oblasti upravljanja komunalnim otpadom i energetske efikasnosti,izjavio je direktor Regionalnog centra za upravljanje otpadom „Duboko“ Momir Milovanović na konferenciji za novinare u prostorijama Gradskog odbora SNS-a.

Milovanović je govorio o projektu prekogranične saradnje Predgrađa recikliraju ,kojim je obuhvaćeno 5.000 domaćinstava u Užicu i Tuzli, koji treba da doprinese unapređenju efikasnosti javnih usluga u oblasti upravljanja komunalnim otpadom i uspostavljanju sistema primarne selekcije otpada u prigradskim naseljima ova dva grada.
Njegova vrednost je preko 710.000 evra,od čega Užicu pripada 420.000 evra, a finansira se sredstvima predpristupne pomoći Evropske unije kroz Program prekogranične saradnje Srbije-Bosna i Hercegovina.
Nosilac projekta je Regionalni centar za upravljanje otpadom „Duboko“ .
Projekat „Predgrađa recikliraju“ predviđa i povećanje tehničkih i kadrovskih kapaciteta komunalnih preduzeća za odvojeno sakupljanje otpada u Užicu i Tuzli.
„U Užicu će za 2.500 domaćinstava biti nabavljeno 5.000 kontejnera, kamion smećar, 20 kontejnera za staklo ,presu za baliranje i 300 kompostera. Svako prigradsko domaćinstvo početkom naredne godine dobiće po 2 kontejnera za selekciju otpada,kapaciteta 240 litara za suvi i 120 litara za mokri otpad „, rekao je Milovanović i naglasio da će sva oprema biti nabavljena do kraja ove godine,a distribucija građanima na proleće.

duboko
foto: ZooM

Milovanović je naglasio da je grad dobio i preko pola miliona evra iz IPA fondova za projekat kojim će se stvoriti uslovi da primarna selekcija zaživi u celom gradu.

Direktor Dubokog naveo je da je u proteklom periodu dosta visokih delegacija posetilo ovu regionalnu deponiju,čije posete treba da doprinesu rešenju problema sa kojim se ovo javno komunalno preduzeće suočava.

Milovanović je govorio i o projektima energetske efikasnosti individualnih domaćinstava,za koje se svake godine u budžetu grada izdvajaju sve veća sredstva u cilju smanjenja aerozagađenosti.

You may also like...