Marić: Zadovoljan sam radom Uprave za infrastruktu i razvoj (VIDEO)

UŽICE – „Finansijski plan Uprave za infrastrukturi i razvoj grada Užica za ovu godinu iznosi oko 1,583 milijardi dinara, od čega su sredstva iz budžeta 1,397 milijardi. Sredstva se troše za rad uprave u iznosu od 30,208 miliona dinara, a ostala na komunalno održavanje, subvencije i investicije. Sa ovim kapacitetima koje posedujemo zadovoljan sam, iako uvek može bolje“, rekao je Miloje Marić, načelnik ove uprave na stranačkoj konferenciji za novinare.

On je, predstavljajući rezultate rada uprave, naveo da se u okviru subvencija za JP Veliki Park izdvaja 79 miliona, za poljoprivredu 27 miliona, 154 miliona za javni prevoz, za JP Užice razvoj 59 miliona, JP Aerodrom Ponikve 15 miliona, Biznis inkubator 3,9 miliona i tri miliona za D.o.o. Zlatibor.

Kad je reč o održavanju, za javnu rasvetu i plaćanje troškova za električnu energiju izdvojeno je 88 miliona dinara. Za održavanje čistoće i zelenila koje obavalja JKP Bioktoš izdvojeno je 90,5 miliona dinara. Za vanredna održavanja se izdvaja 16 miliona dinara za JP Veliki park. Za održavanje kamenih površina, gelendera i stubića koje radi JP Stan izdvaja se 6,5 miliona dinara.

„Za popravke i održavanje ulica izdvaja se 28,5 miliona dinara, a glavni izvođač radova je JP Niskogradnja. Urađeni su putni pravci Terazije-Buar, Turica-Stapari, Ravni, Ravanjsko polje, Mramor i Vrela, centar sela Ribaševina, ulice prema Sevojnu. U gradu su završene ulice Miloša Božanovića, Petra Ćelovića, Mihaila Pupina, Vukole Dabića, a danas se završava Nikole Tesle „, naveo je Marić.

On je rekao da su veliki problem grada i potporni zidovi, pa su u ovoj godini urađeni na igralištu u Vidovdanskoj ulici i u ulicama Vojvode Bojovića, Terazije, Jug Bogdanovoj, Carinskoj, Pora, Milića Kosjerovića i u Crkvarima, a dati su nalozi da se uradi u Vrelima i u ulicama Heroja Luna i Nerandžićevoj. U Romanijskoj ulici, Miloša Božanovića i Vidovdanskoj urađeno je 300 metara gelendera. Kako je naveo, urađena su igrališta na Pantelića livadama, u Vidovdanskoj ulici i započeto u Vrelima.

Kada je reč o investicijama za obnovu fasada izdvojeno je 10 miliona, za rekonsktrukciju javne rasvete u centru grada izdvojeno je 40 miliona i radovi će početi za mesec dana, za ambijentalno uređenje izdvojeno je 55,3 miliona dinara za Stari grad, Staparsku banju i trotoar u Ulici Dimitrija Tucovića.

Sredstava su izdovjena i za projekte iz programa EU PRO: rekonsturkcija zgrade Narodnog pozorišta, kišne kanalizacije u Ulici Miloša Obrenovića i izrada planova detaljne regulacije na Starom gradu, kao i za projekat energetske efikasnosti koji je donacija Švajcarske.

„Za izradu kolektora za industrijsku zonu Bele Zemlje izdvojeno je 48,312 miliona dinara, od čega grad izdvaja oko 28 miliona, a ostatak nadležno ministarstvo. Za rekonstrukciju zgrade kasarne u Krčagovu u zgradu fakulteta grad je izvodjio 30 miliona, za Staru škola u Sevojno oko 13 miliona koja će uskoro biti otvorena kao Kulturni centar. Izdvojeno je i za izgradnju lifta na plaži, za projekte odbrane od poplava Kamišina-Mokra Gora, javnu rasvetu u Sevojnu i uređenje vodotokova“, dodao je Marić.

On je podsetio da su nabavljene žardinjere i klupe na Gradskom trgu, počela je zamena autobuskih stajališta, a u izgradnji lokalnih vodovoda data su sredstva sugrađanima za cevi i propuste. Urađena je Banjička ulica, a konkurs se priprema za Jug Bogdanovu i Obilićevu. Za video nadzor je izvojeno ove godine 10,5 miliona dinara, a uskoro se očekuje da počne parterno uređenje Muzeja.

Za mesne zajednice uz učešće građana 33 odsto izdvojeno je 49 miliona dinara, a za vodovode kojima gradska voda stiže u sela izdvojeno je 31 milion dinara i jedino još nije raspisana javna nabavka za Potpeć. Za izradu kišne kanalizaciju u Ulici Iva Andrića je raspisana javana nabavka, a radovi kreću u Ulici Braće Čolića u Sevojnu.

Za naredni perod, naveo je Marić, ostala je izgradnja Sportske hale u Krčagovu, nabavka opreme za Staru školu u Sevojnu i izrada info tabli, izgradnja igrališta u Turici i Sevojnu, studija taksi prevoza, trafo-stanica u Staparima i izrada projektne dokumentacije za stanove za vojsku.

„Gradska uprava je limitirana sredstvima, a sve što grad predvidi mi se trudimo i da odradimo. Prošle godine smo dosta izdvojili što je evidentno i ove godine se nadamo da ćemo odraditi još dosta toga, imajući u vidu da će se ovde realizovati veliki projekti kao što je rekonstrukcija zone visokog vodovoda ili izgradnja Sportske hale u Sevojnu koja počinje uskoro“, zaključio je Marić.

You may also like...