Manje zaposlenih u javnom sektoru

UŽICE – Gradsko veće usvojilo je predlog Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru na teritoriji grada.

Na osnovu koeficijenata sadržanih u Zakonu o određivanju broja zaposlenih u javnom sektoru, utvrđeno je da će Užice imati 1249 zaposlenih na neodređeno vreme u gradskim upravama, Gradskom pravobranilaštvu, službama interne revizije i budžetske inspekcije, u predškolskoj ustanovi, ustanovama kulture, javnim preduzećima i ostalim indirektnim korisnicima.To predstavlja smanjenje zaposlenih za 155 u javnom sektoru u odnosu na dosadašnji broj.

U skladu sa predlogom ove Odluke, Veće je prihvatilo i da se pristupi izmenama programa poslovanja „ JP Stana“, „Bioktoša“, „JKP Dubokog“ i „Gradske toplane Užice“, koje u sebi sadrže, između ostalog, i predviđene otpremnine za radnike koji su prihvatili ovu opciju.

Na sednici Gradskog veća, utvrđen je predlog odluke kojom se reguliše izrada Plana detaljne regulacije za lokaciju koja obuhvata hotel „Turist“ na Gradskoj plaži, a gde će se sagledati urbanistički uslovi za izgradnju stambeno poslovnog objekta.

Kao prvi korak u donošenju Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, donesena je odluka o pristupanju njegovoj izradi.

Na ovoj sednici, prihvaćene su izmene tarifa lokalnih administrativnih taksi koje se odnose na izradu novih dozvola za taksi vozače. Radi postupka ozakonjenja utvrđeni su predlozi odluka kojim se otuđuju nepokretnosti u javnoj svojini grada neposrednom pogodbom.

You may also like...