List nepokretnosti može i kasnije

UŽICE-Gradska uprava za urbanizam, izgradnju i imovinsko pravne poslove Odeljenje za zaštitu životne sredine i održivi razvoj obaveštava Užičane zainteresovane za učešće na Javnom konkursu za sufinansiranje mera energetske efikasnosti u porodičnim kućama i stambenim zgradama u gradu, ukoliko prilikom predaje dokumentacije za Konkurs nisu u mogućnosti da pribave Izvod iz lista nepokretnosti zbog trenutnog prekida rada Službe za katastar nepokretnosti Užice, da isti mogu naknadno dostaviti.

Podnosioci prijava na Konkurs su u obavezi da pribave Izvod iz lista nepokretnosti odmah po otpočinjanju rada Službe za katastar i daju ga na uvid Komisijiza ocenu prijava prilikom terenskog obilaska,navodi se u saopštenju.

You may also like...