Korupcija glavni krivac urušavanja prava javnosti da zna (VIDEO)

 

POŽEGA–„Najveći trenutni problem koji ne dopušta javnosti da koristi svoje pravo da zna, jeste korupcija unutar političke sfere, koja se jedino može sprečiti poštovanjem svih zakona“, zaključak je  Istinomer foruma pod nazivom  „Alo Požega, da te pitam?“ održanom večeras u Požegi u okviru kampanje  „Srbija do informacija „,koju organizuje udruženja građana CRTA.

Učesnici foruma bivši poverenik za informacije od javnog značaja Rodoljub Šabić, izvršna direktorka organizacije „Partneri za demokratske promene“ Ana Toskić i predstavnik udruženja „Inicijativa za Požegu“ Bogdan Radovanović,složili su se da je neophodno da građani budu zainteresovani i informisani o načinima potpunog korišćenja svojih građanskih prava, a da je jedan od direktnih načina angažovanja građana kontakt sa organizacijama civilnog društva.

„Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja, tada kada je donet, je proglašen za najbolji na svetu. On je zapravo samo uobličio vaše pravo da na najelementarniji način dobijete svaku ifnormaciju koja je nastala u radu javnih organa vlasti.  Međutim, trenutno smo suočeni sa procesom destrukcije, koji Srbiju guši decenijama, a to je korupcija. A ako aktuelne izmene Zakona budu usvojene, to će biti najniži pad, jer će se javnosti uskratiti bilo kakvo pravo da pita o radu javnih preduzeća“, naglasio je Rodoljub Šabić.

Šabić je dodao da je minimum onoga što građani očekuju jeste da se ovom zemljom ne vlada, nego upravlja, da nema podanika, već građana, jer vlast treba da se uspostavlja zbog interesa građana i takva vlast je svesna da duguje polaganje računa kada to građani zatraže.

„Jedan od razloga zbog kog smo se i mi kao organizacija aktivirali jeste  donošenje Zakona o zaštiti podataka o ličnosti.  Mi smo zemlja jako niske zaštite podataka građana kao i niske svesti u pitanju posledica i kazni kada se ovo pravo prekrši. Mi nemamo ni odgovornost čak i kada se zakon primenjuje, a kazne su toliko beznačajne da ne postoji nikakva posledica po osobe koje čine prekršaj“, rekla je Ana Toskić.

Takođe,Toskić je istakala da što je veći interes za korupciju to će se više zatvarati institucije, a da je to poprilično očigledno, jer se stvara tlo pogodono za zatvaranje institucija. Na taj način građanima bi bilo sve teže da dolaze do informacija ovim putem, jer je ovo mehanizam koji treba da koristimo kada informacije nisu ni na jedan drugi način dostupne.

„Na našem iskustvu možemo reći da se u lokalnoj sredini nekako logično nameće da građani idu linijom manjeg otpora. Informacije su oruđe koje svaki građanin ima u svojim rukama. Možemo se pohvaliti da su Požežani poprilično zainteresovani za svoje pravo na informacije od javnog značaja i podneli smo više od 100 zahteva koji su bili sa određenom svrhom i razlogom.  Ukoliko ne bismo dobili odgovor, primenjivali bismo sledeći pravni mehanizam, a to je žalba povereniku. Bilo je i ćutanja lokalne uprave, ali i odgovora naše zahteve. Međutim, nama je jedino značajno kada u odgovoru dobijemo šta to možemo konkretno da uradimo“,  izjavio je Bogdan Radovanović.

Radovanovićje zaključio da jedino upornošću i zajedničkom snagom građani mogu uticati na vlast, kako bi na taj način rešili problem nedostavljanja informacija od javnog značaja i tako sami počeli da odlučuju u kakvom mestu žele da žive.

You may also like...