Konkurs za vatrogasno-spasilačke jedinice

SRBIJA – Ministarstvo unutrašnjih poslova raspisalo je konkurs za upis 200 polaznika na Osnovnu obuku pripadnika vatrogasno – spasilačkih jedinica, a zainteresovani se mogu prijaviti do 20. marta ove godine.

Pravo učešća na konkursu imaju državljani Srbije koji najmanje godinu dana imaju prebivalište na teritoriji organizacione jedinice za koju je raspisan konkurs, najmanje 19 i ne više od 30 godina.

Kandidati moraju imati završenu srednju školu, važeću nacionalnu vozačku dozvolu za upravljanje motornim vozilom „C“ kategorije i moraju ispunjavati posebne uslove u pogledu kriterijuma zdravstvene, psiho-fizičke i bazičnomotoričke sposobnosti.

Pravo učešća imaju i lica koja poseduju važeću nacionalnu vozačku
dozvolu za upravljanje motornim vozilom „B“ kategorije, a nisu položili vozački ispit „C“ kategorije, uz obavezu da ga polože u roku od 1,5 godine od dana završetka osnovne obuke pripadnika vatrogasno-spasilačkih jedinica.

Prijave sa dokumentacijom podnose se u policijskoj stanici u mestu prebivališta.

Uslovi konkursa objavljeni su na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova www.mup.gov.rs  i sajtu  Centra za osnovnu policijsku obuku www.copo.edu.rs.

You may also like...