Konkurs grada za inovativna rešenja za primarnu selekciju otpada

UŽICE-Grad Užice raspisao je danas Javni konkurs za finansiranje projekata uduženja i organizacija civilnog društva u oblasti zaštite i unapređenja životne sredine ,pod nazivom „Moje selo,ulica,zgrada selektuje otpad“.

Članica Gradskog veća Nada Jovičić istakla je da je cilj konkursa unapređenje zaštite životne sredine kroz smanjenje količine otpada koji se deponuje,podsticanje cirkularne ekonomije,selekcija,reciklaža otpada ,kako i produžetak veka deponije.

foto ZooM

„Od projekata očekujemo inovativna rešenja i ideje za primarnu selekciju otpada,kao i povećanje ukupne količine selektovanog otpada“,rekla je Jovčićeva.

Predlozi projekata mogu se predati do 15.oktobra.Projekti se moraju realizovati do 25.novembra ove godine i predstavljaće uvodni deo za primarnu selekciju otpada ,koja će biti u fokusu naredne godine.

Budžet za ovaj konkurs je 300.000 dinara,a grad Užice je ,po rečima Jovčićeve,u ovoj godini izdvojio 26 miliona dinara za projekte energetske efikasnosti i zaštite i unapređenja životne sredine.

You may also like...