Koliko će dobiti radnici Prvog partizana za učešće na mitingu SNS-a u Beogradu ?

UŽICE-Savez za Srbiju (SzS) zatražio je smenu i utvrđivanje krivične odgovornosti menadžmenta fabrike „Prvi partizan“ iz Užica zbog odluke da isplati jednu prosečnu platu radnicima koji su išli u Beograd na završni miting predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

„Rukovodstvo ove fabrike je ozbiljno zloupotrebilo svoj položaj, nezakonito tumačilo Zakon o radu, na osnovu čega je doneta odluka da se radnicima koji su učestvovali u stranačkom skupu isplati neosnovana zarada. Ovo je konkretan dokaz zloupotrebe u političke svrhe koji jasno i nedvosmisleno dokazuje da su zaposleni u državnim firmama i administraciji organizovano dovodjeni na stranačke mitinge vladajuće većine na šta SzS sve vreme upozorava“, navodi se.

SzS je, uz saopštenje, poslao i faksimil odluke rukovodstva preduzeća da se radnicima koji su 19. aprila putovali u Beogradu na miting „Budućnost Srbije“ isplati naknada u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci i kojom se šef Službe obračuna zarada zadužuje da sprovede tu odluku.

Taj savez je ocenio da je kampanja „Budućnost Srbije“ suštinski bila politička promocija jednog čoveka i vladajuće većine i da je, zbog toga, potrebno utvrditi i odgovornost ministra odbrane Aleksandra Vulina jer je „Prvi partizan“ u nadležnosti tog ministarstva, kao i ministra rada Zorana Đorđevića jer dopušta zloupotrebu Zakona o radu.

Povodom informacija da je rukovodstvo „Prvog partizana“ donelo odluku da zaposlenima koji su išli na miting „Budućnost Srbije“ isplati po jednu prosečnu zaradu, saopštenjem se oglasio i Izvršni odbor ovog preduzeća:

„U vezi neistinitog i zlonamernog objavljivanja vesti u pojedinim medijima da je privredno društvo “PRVI PARTIZAN” a.d. iz Užica svakom zaposlenom koji je išao na miting „Budućnost Srbije“, koji je u okviru kampanje koju je pokrenuo predsednik Republike Srbije pod nazivom „Budućnost Srbije“, održan 19.04.2019. godine u Beogradu, isplatio po jednu prosečnu zaradu ostvarenu u prethodnih 12 meseci, ovim putem demantujemo takve navode, koji su neistiniti i zlonamerno plasirani u medijima kako bi se javnost obmanula i stekla pogrešna slika o poslovanju “PRVOG PARTIZANA”  a.d.  kao jedne od vodećih kompanija u grupaciji Odbrambena industrija Srbije.

Naime, odlukom Izvršnog odbora PPU broj 13-05/19 od 29.05.2019. godine zaposlenima u „Prvom partizanu“ a.d. Užice koji su išli na miting „Budućnost Srbije“, odobrena je isplata jednodnevne naknade zarade čiju osnovicu čini prosečna zarada u prethodnih 12 meseci, saglasno članu 114. stav 1. Zakona o radu, a ne po jedna prosečna zarada kao što je objavljeno u medijima, što se može u svakom trenutku proveriti od strane nadležnih inspekcijskih organa.

Jednodnevna naknada isplaćena je u skladu sa članom  114. stav 1. Zakona o radu, koji glasi:

“Zaposleni ima pravo na naknadu zarade u visini prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, u skladu sa opštim aktom i ugovorom o radu, za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa”,navodi se u saopštenju koje potpisuje Izvršni odbor „Prvog partizana“.
ZOOM/Beta

You may also like...