Kako će izgledati autoput Beograd–Sarajevo

BEOGRAD-Jedan od potpisanih dokumenata sa Turskom je i Pismo o namerama za jačanje i proširenje saradnje u oblasti saobraćaja i infrastrukture, kojim se Turska i zvanično uključuje u realizaciju projekta autoputa Beograd–Sarajevo. Ideja za taj autoput stara je nekoliko decenija, a njegova trasa povezala bi Požegu i Užice preko Kotromana sa Sarajevom, i bila bi logičan nastavak i krak Koridora 11, koji polazi od Beograda ka Crnoj Gori, preko Pešterske visoravni.

U Saobraćajnom institutu Cip napravljen je generalni projekat autoputa kojim će biti povezani Požega i Užice.

Dalja trasa ide ka Republici Srpskoj, ali ne postojećim putem, već, zbog zahteva ekologa, zaobilazi nacionalni park Mokra Gora.

Autoput će imati dve vozne i jednu zaustavnu traku. Projektanti kažu da će deo autoputa kroz Srbiju biti najteži za izgradnju, pa će 60 kilometara koštati čak 760 miliona evra.

„Ovaj autoput dugačak je 60, 65 kilometara i na ovoj trasi imamo 62 mosta i 22 tunela“, kaže Dragoslav Dragićević, odgovorni projektant Cipa.

U Cipu kažu da je Turska zainteresovana za izgradnju ne samo puteva u Srbiji, već i železnica.

Zbog velikog priliva robe sa Bliskog istoka i sve većih ograničenja ekologa u kamionskom transportu, Turska traži da se i železnički pravac Niš–Dimtrovgrad–Bugarska–Turska što pre obnovi i prilagodi većim brzinama.

„Radi se o dvokolosečnoj pruzi brzine do 200 kilometara na čas. Ovaj pružni pravac radiće se bez ukrštanja sa putevima, ništa neće ometati saobraćaj, i ova pruga biće dovoljna za narednih 50 godina za Srbiju“, ističe direktor Cipa Milutin Ignjatović.

Za prugu kroz Srbiju pored Turaka zainteresovani su i Kinezi jer im je to najbrža kopnena veza ka Evropi iz pretovarnih luka na jugu. Turska želi da pruga bude što pre gotova i spremna je da finansira taj projekat.

RTS

You may also like...