Jenjavaju svi poleni

ZLATIBOR – Rezultati merenja koncentracije alergenih polenovih zrna u vazduhu na mernom mestu na Zlatiboru u periodu od 7. do 13. oktobra pokazuju da su koncentracije polena u vazduhu u znatnom opadanju.

U pomenutom periodu aktivni su bili poleni samo pet biljnih vrsta i to: poleni četinara – šest dana, ambrozije – tri dana, štireva, trave i koprive po jedan dan.

„Semafor“ je registrovao veoma niske koncentracije čestica, koje su mogle izazvati alergijske reakcije samo kod izuzetno osetljivih osoba.

Zlatiborpress

You may also like...