Ivanjičkoj opštini 94,1 milion dinara za rekonstrukcije i sanacije

IVANJICA – Za sanaciju jedanaest mostova i škole u Međurečju, oštećenih u martovskim poplavama, Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima Vlade Republike Srbije odobrila je ivanjičkoj opštini 94,1 miliona dinara.

Konkretno, za obnovu mostova 53.205.000 dinara dok je za školu izdvojeno 27.000 000 dinara. Sredstva od 13.900.000 dinara namenjena su rekonstrukciji zgrade Medicine rada u Ivanjici.

Ovo je od izuzetnog značaja za opštinu Ivanjica, jer se rešavaju problemi nastali usled poplava u martu 2016. godine. Za pomenute projekte raspisane su javne nabavke. Otvaranje je 24. 12. 2016. godine dok je izvođenje radova planirano u prvom ili drugom kvartalu naredne godine. Projekat sanacije mostova i škole pripremio je odsek za Lokalni ekonomski razvoj, a čitav budžet biće finansiran republičkim sredstvima(Vlada Republike Srbije-Kancelarija za javna ulaganja) bez učešća opštine Ivanjica.

Radiće se sledeći mostovi:

1. Most na reci Grabovici (9,0 km.) opštinski put Grabovica- Bela Crkva

2. Most na reci Grabovici (8,0 km.) opštinski put Grabovica- Bela Crkva

3. Most na reci Grabovici (6,0 km.) opštinski put Grabovica- Bela Crkva

4. Most na reci Grabovici (5,5 km.) opštinski put Grabovica- Bela Crkva

5. Most na reci Grabovici (2,0 km) opštinski put Grabovica- Bela Crkva

6. Most na reci Ljupči (4 km.) opštinski put Milovići – Maslarske vodenice

7. Most na reci Ljupči (3,5km.) opštinski put Milovići – Maslarske vodenice

8. Most na reci Ljupči (3 km.) opštinski put Milovići – Maslarske vodenice

9. Most na Rašćanskoj reci

10. Most u Močiocima ( kod OŠ Mićo Matović)

11. Most na Osoničkoj reci, nekategorisani put Osonica-Boškovići

12. Adaptacija i sanacija školske zgrade OŠ „Vučić Veličković“ na kat parc 4159/1 KO ROKCI
Blic, Beba Bojovic

You may also like...