Gradsko veće usvojilo izveštaj Saveta za zdravlje

UŽICE- Na današnjoj sednici Gradskog veća utvrđeni su predlozi odluke o usvajanju godišnjeg izveštaja o radu Saveta za zdravlje i rešenja kojim je data saglasnost da se, za potrebe Predškolske ustanove, postavi mobilijar za dečije igralište u sastavu vrtića „Bambi“.

U izveštaju Saveta stoji da je u 2016. godini bilo 289 datih saveta pacijentima o njihovim pravima i da je u tom periodu bilo ukupno 11 prigovora pacijenata, od čega su se 2 odnosila na povredu prava na informacije, a 9 na povredu prava na dostupnost zdravstvene zaštite.

Članovi Veća prihvatili su odluku Nadzornog odbora javno komunalnog preduzeća „Vodovod“ o nabavci specijalnog vozila za pročišćavanje kanalizacione mreže.

 

You may also like...