Gradsko veće dalo saglasnost na planove poslovne strategije javnih komunalnih preduzeća

UŽICE – Članovi Gradskog veća dali su saglasnost na dugoročne i srednjoročne planove poslovne strategije i razvoja gradskih javnih i javno komunalnih preduzeća, „Užice razvoju“, „Gradskoj toplani“, „Dubokom“, „Niskogradnji“, „Aerodromu Ponikve“ i „Stanu“.

Saglasnost Veća data je i Narodnom pozorištu i Narodnom muzeju na njihove izveštaje o poslovanju u prošloj godini.

Milena Vićević, profesor razredne nastave, predložena je za direktora Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju i prihvaćen je zahtev Eparhije Raško-prizrenske i Kosovsko-metohijske za novčanu pomoć od 300.000 dinara koja će biti upućena narodnim kuhinjama na Kosovu i Metohiji.

You may also like...