Gradske subvencije za živinarstvo

UŽICE-Grad Užice je, u saradnji sa Regionalnom razvojnom agencijom „Zlatibor“, raspisao konkurs za subvencionisanje uzgoja živine u toku 2017. godine.Podsticajna sredstva su opredeljena za tov živine kroz subvencionisanje nabavke kokošaka i petlova rase gološijan.

Predmet mera podrške i dodele podsticajnih sredstava predstavlja 40 kokošaka i 4 petla po korisniku podsticajnih sredstava. Korisnik sredstava bio je dužan da obezbedi sopstveno koofinansiranje u iznosu od 10% od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Sredstva su dodeljivana na osnovu redosleda podnetih prijava, pa je tako 25 korisnika iskoristilo pravo na subvenciju. Prvih osam sa rang liste dobilo je živinu početkom nedelje a ostalim korisnicima će ista biti isporučena u narednom periodu.

You may also like...