Gradnja na Rzavu odvija se po planu

ARILJE – Graditelji tri tunela na brani i akumulaciji „Arilje – profil Svračkovo“ napreduju predviđenim tokom, iako je reč o veoma složenim hidrotehničkim objektima koji zahtevaju stroga pravila o sastavu samog betona, načina i uslova ugradnje.

„Naročito bih istakao zahtevnost oplate za betoniranje u optočnom tunelu, po svojim odlikama jednom od najvećih u svojoj klasi koji su do sada izvedeni na sličnim branama i akumulacijama na našim prostorima“, kaže za Glas zapadne Srbije Zoran Barać, direktor JP „Rzav“ iz Arilja koje vodi ovaj veliki poduhvat.

On je naveo i pojedinosti o trenutnim radovima u tri tunela na gradilištu u Svračkovcima na Rzavu, sedam kilometara uzvodno od Arilja.

Dužina probijenog optočnog tunela, u koji će uskoro da bude skrenuta čitava reka kako bi se u njenom suvom koritu podigla brana visoka 58 metara, iznosi 240 metara. Prečnik tunela je 8,5 metara. Ukupna količina betona koji se ugrađuje je 2.300 kubnih metara i do sada je ugrađena petina.

Tunel temeljnog ispusta dugačak je 204 metra, s prečnikom od dva metra. Ukupna količina betona koji se seda ugrađuje u ovaj tunel je 520 kubika, ostalo je da se obloži još samo pet procenata, a već je na 120 metara kroz ovaj prolaz ispod planine ugrađen čelični cevovod, prečnika 1.400 milimetara.

Treći tunel na ovoj brani, vodozahvatni, projektovan je na dužinu od 120 metara, uz zadatak da se obloži sa 370 kubika betona. Do sada je ugrađen deseti deo, a u ovaj tunel biće postavljen cevovod od čelika prečnika 1.500 milimetara, i dužine 80 metara.

Gradnja brane i akumulacije na ovoj planinskoj reci jedan su od najvećih investicionih poslova u Srbiji, u vrednosti od 62 miliona evra.

Tanjug

You may also like...