Grad sufinansira obnovu fasada

UŽICE-Grad Užice raspisao je javni konkurs za sufinansiranje obnove fasada stambenih i stambeno-poslovnih zgradana teritoriji grada Užica.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje obnove fasada stambenih zgrada imaju stambene i stambeno – poslovne zgrade koje imaju najmanje pet stanova., kao i stambene i stambeno-poslovne zgrade u okviru prostorno kulturno- istorijskih celina koje se sufinansiraju, bez obzira na broj stanova.
Informacije o podacima i dokumentaciji koje je uz prijavu neophodno dostaviti možete preuzeti na zvaničnom sajtu grada.
Rok za podnošenje prijava je 60 dana od dana objavljivanja na sajtu grada ( do 6.08.2017.godine).
Pre podnošenja prijava zainteresovani mogu dobiti detaljnije informacije od Nikole Nikolića, na telefon broj 031/590-105.
Prijave se podnose na adresu:- GRAD UŽICE, 31000 Užice, Ulica Dimitrija Tucovića 52 (za Komisiju za obnovu fasada stambenih zgrada) ili lično u prijemnu kancelariju broj 12 Gradske uprave Užice, na istoj adresi.Na poleđini koverte vidljivo naznačiti naziv i adresu podnosioca prijave.

You may also like...