Grad prodaje četri javne parcele

UŽICE- Članovi Gradskog veća odlučili su da se otuđe četiri javne parcele. Za tri parcele u Sevojnu i jednu u Užicu, grad će prihodovati 175.000 evra. Istovremeno, imenovani su članovi Komisije koja će sprovoditi postupak otuđenja tri garažna mesta iz javne svojine.

Usvojene su izmene i dopune Programa postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera i ovde se radi o tri lokacije koje se nalaze na površinama javne namene.
Promenjen je i Program postavljanja komunalne opreme za prikupljanje komunalnog otpada u delu koji se odnosi na lokacije devet kontejnera u gradu.

You may also like...