Godinu dana kasne radovi na proširenju tela deponije Duboko (VIDEO)

UŽICE-Radovi na proširenju tela regionalne sanitarne deponije Duboko  koje sa 2,5 miliona evra finansira švedska agencija SIDA preko Evropske banke za obnovu i razvoj,kasne godinu dana zbog greške u projektu za koji je grčkoj firmi Enviroplan  plaćeno 170.000 evra.

„Već dva meseca radi se na izmeni projekta.Još nismo počeli da plaćamo penale zbog kašnjenja .Ukoliko se ne nađe kompromisno rešenje potegnućemo pitanje odgovornosti,jer nismo planirali sredstva za preprojektovanje“,kaže izvršni direktor Dubokog Nedeljko Milosavljević.

Milosavljević ističe da je u prošloj godini urađeno samo čišćenje terena i nabavka opreme,iako je prvom fazom bila predviđena izgradnja prve od tri  ćelije za odlaganje otpada,čime bi se ukupno vek korišćenja deponije Duboko produžio za 10 do 12 godina. Milosavljević naglašava da na deponiju dnevno stigne 300 tona otpada ,od čega se selektuje tek 7 odsto otpada,dok je ta cifra na godišnjem nivou 6000 tona što je ,kako ističe .jako malo.

Izvršni direktor Dubokog naglašava da deponija mora da reši i problem otpadnih voda ,kojih se dnevno skuplja od 30 do 40 tona.One se odvoze u Požegu na doradu i ispuštaju u kanalizaciju  za šta JKP Duboko dnevno plaća i do 30 000 dinara JK Naš dom iz Požege.

U planu je dogradnja postrojenja za procedne vode koje će se prečišćavati na deponiji Duboko.

„Takve vode zagađuju životnu sredinu i rečne tokove.Pokušavamo da nađemo rešenje da svedemo taj problem na najmanji mogući negativan uticaj.Želimo da unapredimo prečišćavanje ,kako bi te otpadne vode mogli direktno da ispuštamo u Turski potok“,kaže direktor Dubokog Momir Milovanović.

 

You may also like...