FUK – finansije, upravljanje, kontrola

UŽICE – Komunalna javna preduzeća i lokalne javne ustanove podložnije su koruptivnim radnjama, pri čemu njihovo najčešće netransparentno poslovanje onemogućava građane i ostale korisnike usluga da vrše potreban nadozor rada i trošenja javnih resursa, zaključak je istraživanja „Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor“.

Projekat podržava neophodne reforme srpskih javnih preduzeća i javnih ustanova što podrazumeva uvođenje sistema FUK – finansije, upravljanje, kontrola – kako bi se razvio i primenjivao moderan, poželjan, demokratski i održiv mehanizam zaštite od korupcije i neadekvatnog poslovanja javnih preduzeća i ustanova.

„Polovina ispitanika ne zna, vrlo malo zna ili nikada nije čula za sistem FUK, što znači da ne mogu da prate kako se troši novac poreskih obveznika u javnom sektoru“, objasnio je dr Slobodan Ilić, autor projekta i dodao da građani za novac koji izdvajaju očekuju dobru i kvalitetnu uslugu.

dr Ilić: Građani nemaju dovoljno informacija o radu javnih preduzeća

I pored toga što je Zakon o kontroli finansijskog poslovanja na snazi od 2009. godine i podrazumeva da ga primenjuju svi pružaoci javnih usluga, veoma mal ustanova i preduzeća ga primenjuje.

Neznanje i nedovoljna informisanost građana takođe su prepreka da se vrši bolja kontrola javnih preuzeća i ustanova pa se tako dešava da, zbog nedostatka kontrole, neke usluge plaćamo po znatno višim cenama.

„Građani nisu spremni da se uključuju u ono što im nije blisko iako od toga imaju koristi. Jer na kraju krajeva to nije tuđi novac nego naš koji je iz našeg džepa prešao u gradski budžet kojim bi gradska rukovodstva trebalo da upravljaju zakonski efikasno u interesu građana i njihovih prioriteta“, objasnio je Ilić.

U istraživanju se došlo do zaključka da od 27 pružalaca usluga u tri okruga zapadne Srbije samo četiri imaju uveden sistem kontrole finansija.

Na današnjem predstavljanju ovog izveštaja u Užicu rečeno je da mlade obrazovane ljude treba edukovati kako bi se upoznali sa značajem kontrole finansija u javnom sektoru.

Obrazovani ljudi moraju imati uvid u javne finansije

„Srbija se, opredeljujući se za evropske integracije i predpristupne pregovore, opredelila i za proces uvođenja FUK-a koji se zasniva na prtincipima moderne javne uprave i odgovornosti rukovodilaca“, rekla je dr Ljubica Diković, profesor strukovnih studija Koordinator poslova Odseka Užice, Akademija strukovnih studija Zapadna Srbija.

Projekat Uvedite FUK – sprečite korupciju, netransparentnost i loš nadzor“ provodi se u tri okruga zapadne Srbije (Mačvanski, Kolubarski i Zlatiborski) i završava se u maju ove godine.

You may also like...