FOSDI: Žene moraju da pacifikuju situaciju

UŽICE-Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI) iz Beograda organizovao je danas u Užicu  fokus grupu o mogućnostima za punu implementaciju Nacionalnog akcionog plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir, bezbednost i donošenje preporuka koje bi doprinele savladavanju eventualnih prepreka i teškoća u sprovođenju ovog Akcionog plana, naročito na lokalnom nivou.

„Od 2010.godine snimili smo dokumentarne filmove o ženama u vojsci i policiji Srbije,realizovali regionalne konferencije na temu kreiranja i implementacije NAP-a, kao i seriju panela i radionica namenjenih mladima i novinarima nacionalnih i lokalnih medija.Ove godine realizujemo projekat posvećen institucionalnom unapređivanju primene NAP-a 2017-2020.godine sa posebnim ciljem da projekat doprinese unapređivanju rada i funkcionisanja specijalnih savetnika za rodnu ravnopravnost kako u nadležnim ministarstvima i ostalim institucijama, tako i na lokalnom nivou“,rekla je predsednica FOSDI Nataša Milojević.
Projekat ,po rečima  Zorice Mršević sa Instituta društvenih nauka ,bitno doprinese osnaživanju i poboljšanju lične bezbednosti žena u snagama bezbednosti i odbrane i društva u celini.

„Potrebno je da ceo sistem funkcioniše drugačije i da žene budu saučesnice u stvaranju mira i održavanju bezbednosti.Istraživanja sprovedena u preko 200 zemalja pokazuju da tamo gde se povećava broj žena u organima odlučivanja opada sklonost te zermlje ka unutrašnjim i spoljnim konfliktima.U Srbiji je 35 odsto žena u parlamentu,samo je potrebno da one budu organizovane,a ne“ ženski muškarci“i da pacifikuju situaciju“ ,istakla je Mršević i najavila da je u planu izrada dokumentarnog filma sa temom  razmatranja  mogućnosti za punu implementaciju NAP-a i donošenje preporuka koje bi doprinele savladavanju eventualnih prepreka i teškoća u sprovođenju ovog Akcionog plana, naročito na lokalnom nivou.

Fond socijalne i demokratske inicijative (FOSDI) godinama sarađuje sa nadležnim ministarstvima (Ministarstvo odbrane i Ministarstvo unutrašnjih poslova) na programu implementacije Nacionalnog akcionig plana za primenu Rezolucije Saveta bezbednosti UN 1325 – Žene, mir, bezbednost.

You may also like...