Formiranje Centra za razvoj socijalne zaštite u Priboju

PRIBOJ – Odbornici Skupštine opštine Priboj jednoglasno su doneli odluku o formiranju Centra za razvoj usluga socijalne zaštite koji će pružati pet dosadašnjih socijalnih usluga, kao i dve nove u skladu sa Zakonom o socijalnoj zaštiti.

U pitanju su usluge Dnevnog boravka za stara lica i Dnevnog boravka za decu sa teškoćama u razvoju, Pomoć u kući za odrasla i stara lica, Prihvatilište za žrtve porodičnog nasilja, Stanovanje uz podršku za mlade koji se osamostaljuju, Lični pratilac deteta i Druge usluge socijalne zaštite.

Usvojena je i Odluka o Sportskim igrama mladih školskog uzrasta, prihvaćeni izveštaji o radu za proteklu godinu budžetskih korisnika od Opštinske uprave Priboj do javnih ustanova: Centra za socijalni rad, Zavičajnog muzeja, Gradske biblioteke, Doma kulture „Pivo Karamatijević“ i Sportskog centra Priboj.

Odbornici su doneli i rešenje o postavljenju Jelene Prijović za Opštinskog pravobranioca koja je tu funkciju obavljala i u prethodnom periodu, a zbog isteka mandata doneta su rešenja o imenovanju novih članova upravnih i nadzornih odbora javnih ustanova, kao i članova školskih odbora u svim školama na teritoriji opštine Priboj.

U susret predstojećim izborima odbornici SO Priboj doneli su i rešenje o imenovanju članova Opštinske izborne komisije u stalnom sastavu.

You may also like...