EU PRO objavio prve pozive za unapređenje infrastruktureZAPADNA SRBIJA – Razvojni program EU PRO objavio je četiri javna poziva za unapređenje infrastrukture u 99 lokalnih samouprava u regionima Šumadije, Zapadne, Južne i Istočne Srbije za koje je Evropska unija izdvojila deset miliona evra, saopšteno je iz EU PRO.

U okviru ovih poziva lokalne samouprave će imati priliku da osmisle i realizuju projekte koji se odnose na unapređenje javne i poslovne infrastrukture, kao i izradu planske i tehničke dokumentacije.

Kroz poziv za unapređenje javne infrastrukture Evropska unija će sa više od 5,2 miliona evra podržati izgradnju i rekonstrukciju javnih objekata, obrazovnih, zdravstvenih i ustanova socijalne zaštite i time direktno uticati na unapređenje kvaliteta života stanovništva.

S druge strane, lokalne samouprave će konkurisanjem na poziv za unapređenje poslovne infrastrukture vredan 3,7 miliona evra imati priliku da kroz opremanje industrijskih zona, tehnoloških parkova ili turističkih destinacija privuku nove investicije što će dugoročno doprineti ekonomskom rastu i otvaranju radnih mesta.

Poziv za finansiranje izrade tehničke dokumentacije za projekte poslovne infrastrukture u visini od 300 hiljada evra, kojima se stvaraju uslovi za infrastrukturno opremanje lokacija za realizaciju novih investicija biće otvoren godinu dana.

Takođe, putem javnog poziva za izradu planske dokumentacije za koji je opredeljeno 750 hiljada evra donatorskih sredstava biće podržani projekti izrade planova detaljne regulacije koji obuhvataju područja koja imaju potencijal da generišu ekonomsku aktivnost.

Ovo su prve aktivnosti programa EU PRO putem koga će EU u toku naredne tri godine opredeliti 25 miliona evra za podršku lokalnom razvoju, a koji će realizovati Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije.

EU PRO prvenstveno treba da doprinese ekonomskom razvoju obuhvaćenih gradova i opština kroz razvoj socijalne i poslovne infrastrukture i unapređenje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća, navodi se u saopštenju.

Program obuhvata i intervencije koje treba da doprinesu poboljšanom upravljanju prostornim razvojem, a deo programskih aktivnosti će biti usmeren na unapređenje socijalne uključenosti najranjivijih društvenih grupa.

„Evropska unija, kroz EU PRO program i objavljene pozive, potvrđuje podršku Srbiji i ravnomernijem razvoju regiona, sa posebnim osvrtom na unapređenje konkurentnosti lokalnih samouprava. Prepoznajemo potrebu da se poveća ulaganje u javnu i poslovnu infrastrukturu na lokalnom nivou zato što ona direktno utiče na kvalitet i standard života stanovništva. A naš cilj je upravo bolji život građana i građanki Srbije“, izjavio je šef Delegacije EU u Srbiji Sem Fabrici.

„Kroz realizaciju projekata, lokalne samouprave će imati priliku da unaprede znanja i veštine koja će im koristiti pri sprovođenju budućih projekata koje finansiraju donatori, prvenstveno Evropska unija. Takođe, jačanje lokalnih samouprava predstavlja važan segment ukupnog ekonomskog razvoja zemlje”, rekao je Grem Tindal, menadžer programa EU PRO.

Kako bi približio uslove konkursa i način prijave EU PRO će u periodu od 8. do 18. maja održati informativne sesije za sve zainteresovane lokalne samouprave, dok će detalji o svim pozivima, kao i o vremenu i mestu održavanja sesija biti objavljivani tokom narednih dana, saopšteno je iz EU PRO.

You may also like...