Dezinfekcija zgrada u Užicu

UŽICE – Užički štab za vanredne situacije naložio je upravnicima stambenih zgrada da obezbede pojačano čišćenje i dezinfekciju površina u zgradi na kojima se ostvaruje najveći kontakt – ulazi u zgradu, prostori ispred liftova, liftovi, stepenišni rukohvati, kvake na ulaznim vratima, ulazna vrata itd.

Dezinfekciju treba sprovoditi najmanje jednom u toku dana, a u većim zgradama najmanje dva puta dnevno. Upravnicima se preporučuje da evidentiraju stanare starije od 65 godina ili lica sa posebnim potrebama kojima je potrebna pomoć u nabavci hrane i lekova i ukoliko je to moguće organizuju pomoć u okviru zgrade.

Preporuka je da stanari ne održavaju sastanke i ne izlaze u hodnik u
grupama. Dogovore upravnika i stanara obavljati telefonom ili elektronskim putem. U slučaju potrebe za hitnim reagovanjem kao što su havarije u zgradi upravnik komunicira sa majstorima kako bi se izbegle gužve na hodnicima.

Gradski štab naložio je poverenicima civilne zaštite u seoskim mesnim zajednicama da evidentiraju stanovnike starije od 65 godina ili lica sa posebnim potrebama kojima je potrebna pomoć u nabavci hrane i lekova i organizuju pružanje pomoći. U ove aktivnosti biće uključeni saveti mesnih zajednica.

Vozači autobusa treba da nose masku i rukavice, kondukter da dozvoli ulaz putnicima samo na jedna vrata i da ih rasporedi gde da sede. Na svakom sedištu treba da sedi samo po jedan putnik, a razmak između dva putnika
mora da bude najmanje jedan metar.

Predlaže se izlaz samo na jedna vrata i to na ona koja su najudaljenija od vozača. Osim toga javni prevoznik je dužan da obezbedi dezinfekciju vozila u zavisnosti od obima korišćenja vozila, a najmanje jednom dnevno. Javni prevoznik je dužan da nakon svake završene vožnje izvrši dezinfekciju kontatknih površina (rukohvati) u autobusu, provetravanje autobusa, operu i dezinfikuju pod autobusa. Posle završenog čišćenja potrebno je da promene rukavice i stave nove.

Taksi prevoznici su u obavezi da vrše dezinfekciju vozila kao i da putnike ne prevoze na prednjem sedištu u vozilu. Nakon svake završene vožnje moraju izvršiti dezinfekciju kontaktnih površina – rukohvata i unutrašnjih delova vrata.

Vlasnici ugostiteljskih objekata su u obavezi da se strogo pridržavaju
pravila u vezi sa brojem lica u ugostiteljskom objektu, kao i o minimalnom
rastojanju između gostiju kako je to predviđeno odlukom Vlade Republike Srbije.

Takođe je potrebno da vrše dezinfekciju kontaktnih površina u objektu (kvake, ulazna vrata, površine stolova i dr.). Nalaže se inspekcijskim službama i komunalnoj policiji da u što je moguće većem obimu vrše kotrolu ugostiteljskih objekata.

You may also like...