Ćirilična Baština od 24. do 26. maja

BAJINA BAŠTA – Manifestacija posvećena ćirilici „Ćirilična baština“održaće se od 24. do 26. maja, a biće predviđeno da ona svake godine traje tri dana oko praznika Dana slovenske pismenosti, odlučila je radna grupa koja je formirana za promociju, očuvanje i negovanje ćirilice u opštini Bajina Bašta, a u skladu sa usvojenom Deklaracijom o zaštiti i negovanju ćirilice.

Organizator i nosilac aktivnosti ove manifestacije je Ustanova Kultura, a uključena će biti Osnovna škola Sveti Sava koja već ima iskustva od prošle godine u proslavljanju dana prvih slovenskih prosvetitelja, Ćirila i Metodija.

Imajući u vidu da je jedan od motiva za donošenje Deklaracije o zaštiti i negovanju ćirlice bila i Račanska prepisivačka škola radna grupa je predložila da se u realizaciju ove manifestacije uključi i manastir Rača.

Radna grupa je razmotrila mogućnosti za pružanje olakšica privrednicima koji u svom radu koriste ćirilicu i na tome će se potencirati na narednim sastancima ovog tela.

Drina info

You may also like...